skoljobb.se

Elevassistent till Sunderbyskolan

Företag Luleå kommun
Regioner
Kategorier
Utgår

2018-08-03

Ansök nu

Elevassistent till Sunderbyskolan

Luleå förenar storstadens utbud med småstadens närhet. En hållbar kuststad i ständig utveckling med nytänkande näringsliv, universitet med forskning i världsklass, positivt samarbetsklimat och en naturnära livsmiljö som ger det bästa av alla årstider.

Sunderbyskolan (tidigare Hemängsskolan och Kläppenskolan) står inför en spännande utveckling då elever och personal inför vårterminen 2018 flyttat samman i en renoverad och utbyggd skola

Utemiljön runt skolan är lugn och trygg och erbjuder många fina möjligheter till friluftsliv, rörelse och idrott. I samhället finns på nära avstånd skog och mark samt älv och strand. Det är också namnen på våra arbetslag; Älven, Skogen och Stranden.

Vi arbetar utifrån en tanke om meningsfullt lärande i helheter med omsorg om elevernas allsidiga utveckling. Motivation, lust till lärande, goda relationer, trygghet, kvalitet, demokrati och inflytande är ledord för vårt arbete. Detta innebär bl a att vi regelbundet jobbar med åldersblandade och ämnesintegrerade teman. Vi satsar också mycket på tillgänglighet – en skola som fungerar för alla. Det ger stora möjligheter till elevinflytande, engagemang och social utveckling samt skapar mening och fördjupade kunskaper. Detta gynnar också ett lärande som förbereder våra elever för livet utanför och efter skoltiden. Vi har ett gott samarbete med vårdnadshavarna.

ARBETSUPPGIFTER
Som elevassistent kommer du att arbeta som stöd både i undervisning och på raster för en elev. Du och ditt arbete är väldigt viktigt för den här eleven och arbetet kommer att innebära att du jobbar för att skapa en miljö som främjar trygghet, social medvetenhet, lärande och självständighet. I detta arbete kommer det också ingå regelbunden kontakt med hemmet. Du finns som en vuxen i klassen och ingår i ett hemvist med tre klasser. Arbetet sker i nära samverkan med elevhälsan och undervisande lärare. Efter skoldagens slut arbetar du inom fritidsverksamheten.

KVALIFIKATIONER
Du har erfarenhet av att jobba med barn i åldrarna 9-12 år, helst inom pedagogisk verksamhet. Meriterande är om du har arbetat med elever i särskolan, kan tecken som stöd, erfarenhet av NPF eller liknande erfarenheter.

Som person har du lätt att knyta an till alla elever. Du har lätt för att samarbeta och har förmåga att se behov och hantera olika situationer som kan uppstå under en dag. Som elevassistent ska du ha ett inkluderande förhållningssätt och tjänsten innebär nära dialog med elever, vårdnadshavare, arbetslag och skolans övriga personal.

Du är engagerad och flexibel samt öppen för många lösningar och arbetssätt. Du har lätt för att skapa och bevara goda relationer till människor. Du är en tydlig och trygg vuxen med social kompetens, gott ledarskap och empati. Du ser på elevers utveckling utifrån ett helhetsperspektiv. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.


ÖVRIGT
Om du erhåller befattningen ska du lämna in ett godkänt utdrag ur belastningsregistret. Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö, stimulerande arbetsuppgifter och tillämpar rökfri arbetstid. För att arbeta hos oss ska du dela Luleå kommuns gemensamma värdegrund där Engagemang, Ansvarstagande och Kompetens är ledorden.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.

Vi undanber oss alla erbjudanden om jobbannonsering och rekryteringshjälp, Luleå kommun har ett kommunövergripande förhållningssätt och har avtal som samordnas av personalkontoret.

Tips!
Följ oss på Facebook - Jobba i Luleå kommun
Alla våra lediga jobb finns på lulea.se/ledigajobb

Dela detta jobb

Elevassistent till Sunderbyskolan

Luleå kommun