skoljobb.se

Elevassistent till Thorildsplans gymnasium

Regioner
Kategorier
Utgår

2021-08-08

Ansök nu

Elevassistent till Thorildsplans gymnasium

Arbetsplatsbeskrivning

Thorildsplans gymnasium är en modern skola med attraktiva utbildningar, engagerade elever och kompetent personal. På Thorildsplans gymnasium känner eleverna sig trygga och får det stöd och den uppbackning de behöver. Skolan har ca 1400 elever. Vi har både studie- och yrkesförberedande program. Vi har dessutom klasser för elever med diagnoser inom autismspektrumet samt FLEX, ett helt individanpassat program. För oss är det viktigt att du delar den värdegrund som finns på Thorildsplans gymnasium samt att du vill arbeta i en skolkultur som präglas av samarbete och utveckling.

Skolan har ett stort och välfungerande elevhälsoteam med två skolsköterskor, två kuratorer, två specialpedagoger, en speciallärare och tre studie- och yrkesvägledare. Vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande på individ, grupp- och organisationsnivå. För mer information se https://thorildsplansgymnasium.stockholm.se.

Arbetsbeskrivning

Vi söker 2-3 elevassistenter som kan finnas som stöd till elever som behöver stöttning under skoldagen, på lektioner, under raster och ev fritidsvistelse. Du är en stabil och trygg person i din roll som vuxen och van att arbeta med elever med olika former av NPF diagnoser. Tillsammans med läraren planerar och strukturerar du skoldagen för att ge eleven förutsättningar och trygghet. En viktig del i arbete är att motivera och stimulera eleven att utveckla sina förmågor.

Kvalifikationer

Du behöver kunna tolka sociala interaktioner hos elever, vara en vuxen förebild, trygg och tillitsskapande. Uppdraget innebär mycket elevkontakter vilket förutsätter att medarbetaren uppträder som en god förebild för eleverna. Du behöver vara lösningsinriktad, lyhörd och ha en god kommunikationsförmåga.

Övrigt

Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet för uppdraget. 

Under semesterperioden kommer vi inte kunna besvara på frågor. Vi är tillbaka igen den 2 augusti.

Intervjuer kan kommer att ske löpande vecka 32 under ansökningsperioden.

Dela detta jobb

Elevassistent till Thorildsplans gymnasium

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen