skoljobb.se

Elevresurs skola

Regioner
Utgår

2019-08-19

Ansök nu

Elevresurs skola

Sollentunas vision är att bli Sveriges bästa skolkommun. I Sollentuna ska varje skola vara den bästa skolan för varje elev som går där. Framför oss ser vi en skola där undervisningen håller hög kvalitet och stimulerar alla elevers kreativitet och lärande. En skola där vi har höga och positiva förväntningar på oss själva och våra elever och där alla elever och personal trivs och känner sig trygga. I våra förskolor och skolor ska barnen/eleverna uppnå utmärkta studieresultat och utveckla de kompetenser och förmågor som krävs för framtida studier och yrkesliv. Vi ska ligga i framkant vad det gäller pedagogisk utveckling, genomförande och organisering av undervisningen. Att ta stöd i forskning är en självklarhet för oss.

 

Runbacka skolor är en F-9 skola med tillhörande kommungemensam särskild undervisningsgrupp belägen i Viby, Sollentuna. På skolan går det sammanlagt ca 560 elever. Skolan har de senaste åren utvecklat det pedagogiska arbetet med digital teknik och tar idag kontinuerligt emot studiebesök från olika kommuner i Sverige samt från andra länder, som vill titta på skolans undervisning. Vi har höga förväntningar på våra elever som på olika sätt utmanas i sin kunskapsutveckling. Förutom digital kompetens, lägger vi stor vikt vid idrott och hälsa samt språklig utveckling och moderna språk. Runbacka skolor ligger mycket högt i meritvärde för år 9 tack vare drivna pedagoger och ambitiösa elever.

Skolan är Olweuscertifierad vilket innebär ett strukturerat och kontinuerligt förebyggande mobbningsarbete i alla skolans verksamheter från förskoleklass till åk 9. Olweusresultaten visar också att skolan har väldigt låg andel elever som är mobbade. På skolan har vi ett stort elevhälsoteam som inkluderar specialpedagoger, kurator, skolsköterska, skolpsykolog, hela ledningsgruppen samt ett samarbete med Sollentuna kommuns Skol- och familjeteam. Elevhälsoteamet arbetar strukturerat och systematiskt med fokus på att fånga upp elever med behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Genom att arbeta förebyggande lyckas vi bra med att ge alla elever möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. 

Vi söker nu två resurspedagoger till vårt lågstadium. I uppdraget ingår att stötta grupper och  enskilda elever i undervisningssitutioner samt i sociala situationer under raster och fritidsverksamhet. Under lektionerna behöver eleverna stöd med fokus, inlärning och motivation. Under rasterna ansvarar du för att erbjuda vuxenledda aktiviteter och möjlighet till social samvaro. I tjänsten ingår uppgifter i vår fritidshemsverksamhet.

Vi söker dig som är lösningsfokuserad och flexibel, som gillar att samarbeta med andra och har förmåga att skapa god kontakt med elever och vuxna. Du tar aktivt egna initiativ och har ett positivt synsätt som smittar av sig till andra. 

Tjänsten är på 100 %. Tillträde i augusti.

Välkommen med din ansökan! 

Försäljare från annonssajter och förmedlingar undanbedes.

Dela detta jobb

Elevresurs skola

Sollentuna kommun