skoljobb.se

Luleå förenar storstadens utbud med småstadens närhet. En hållbar kuststad i ständig utveckling med nytänkande näringsliv, universitet med forskning i världsklass, positivt samarbetsklimat och en naturnära livsmiljö som ger det bästa av alla årstider.

Förskolan i Luleå håller en hög kvalité och är en av kommunerna med högst förskollärartäthet. Vi satsar på att stärka medarbetarna i sina roller men även på arbetsmiljö med målet att våra medarbetare stannar kvar i verksamheten för att bibehålla den höga kvalité som vi eftersträvar. Ett kvitto på att vi har lyckats bra med våra satsningar är att förskolan i Luleå inte fick någon anmärkning i skolinspektionens senaste granskning.

Inom Luleå kommun finns det cirka 60 kommunala förskolor och varje förskolechef inom kommunen ansvarar för 2–4 förskolor, vilket innefattar totalt cirka 10 avdelningar. Förskolestrukturen är i förändring och Luleå bygger för ett flertal nya större förskolor och ett antal förskolechefer är också på väg att gå i pension och därför söker vi nu ett antal förskolechefer.

Tänker du som oss, att med hjärtat hos varje barn utvecklar vi tron på framtiden? Vill du vara en nyckelspelare i ett team som har förskolebarns bästa för sina ögon och som kan skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn i Luleå? Då är det dig vi söker!


ARBETSUPPGIFTER
Som förskolechef i Luleå kommun får du ett spännande och utmanande uppdrag att leda din del i förskoleverksamheten in i framtiden, men också vara en del i den totala förskoleverksamheten. Förskolechefen ska leda den pedagogiska verksamheten. Uppdraget innebär att arbeta strategiskt för att verkställa målen i förskolans läroplan och de kommunala besluten som nämnden fattar om förskoleverksamheten. Som förskolechef har du personal- och arbetsmiljöansvar samt verksamhets- och ekonomiansvar. Du är arbetsgivarens förlängda arm. Luleå kommun ger goda förutsättningar för dig att lyckas i uppdraget som förskolechef. Du ingår i ett team med förskolechefer från kommunens andra förskolor. Du har verksamhetsstöd i form av bland annat HR-konsulter, ekonomer samt studieadministratörer.

Som förskolechef är din närmsta chef verksamhetschefen för förskolan som fungerar som förskolechefernas stöd i deras uppdrag och utveckling. Förskolecheferna ingår i verksamhetschefens ledningsorganisation som tillsammans med verksamhetsutvecklare och handläggare utgör ett team där samverkan är ett ledord.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad förskollärare, lärare eller har annan pedagogisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av ledarskap som förskolechef eller från liknande verksamhet. Det är meriterande med genomgånget rektorsprogram.

Vi vill också att du:
* har ett starkt engagemang inför de utmaningar som förskolechefsrollen innebär
* har förmåga att arbeta processinriktat för ständig utveckling
* har ett stort intresse för lärande och utveckling av förskolan
* har en vilja att arbeta i ledningsteam
* leder genom dialog och kommunikation
* har förmåga att skapa en god arbetsmiljö och en "vi-känsla"
* har ett stort intresse av att arbeta för mångfald i våra verksamheter


ÖVRIGT
Körkort och tillgång till bil kan vara bra att ha.

Om du blir anställd så måste du lämna in ett utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister. Bifoga din legitimation med ansökan.

Att arbeta i förskolan idag innebär att Du är en viktig del i barnens utveckling och lärande. Pedagogerna som arbetar i förskolan är viktiga förebilder för barnen vilket gör det angeläget att förskolan har en jämställd könsfördelning bland anställda. Därför vill vi ha fler män som arbetar i förskolan. Luleå Kommun har ett mål att öka andelen män i förskolan. Som ett led i att skapa en jämnare könsfördelning i Luleå kommun finns nätverket Män i förskolan som arbetar för att öka antalet män inom förskolorna samt för att behålla de män som redan idag finns på förskolorna. Nätverket erbjuder regelbundna träffar för att stärka nätverket som består av både barnskötare och förskollärare, stöd och erfarenhetsutbyte samt mentorskap.

Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö, stimulerande arbetsuppgifter och tillämpar rökfri arbetstid. För att arbeta hos oss ska du dela Luleå kommuns gemensamma värdegrund där Engagemang, Ansvarstagande och Kompetens är ledorden.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.

Vi undanber oss alla erbjudanden om jobbannonsering och rekryteringshjälp, Luleå kommun har ett kommunövergripande förhållningssätt och har avtal som samordnas av personalkontoret.

Tips!
Följ oss på Facebook - Jobba i Luleå kommun
Alla våra lediga jobb finns på lulea.se/ledigajobb

Ett antal förskolechefer

Företag Luleå kommun
Regioner
Utgår

2018-11-25

Ansök nu

Dela detta jobb