skoljobb.se

 

Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt. I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna.

Farsta grundskola Adolf Fredriks musikklasser fortsätter att växa och utvecklas!

Vi är en F-9 skola i nyrenoverade lokaler med cirka 1000 elever belägen i Farsta centrum. Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas med en stark framtidstro på våra elever, vår organisation och på oss som arbetar tillsammans.

Vår elevsyn grundar sig i att vi har en uttalad, stark tro på att elever utvecklas när de ges förutsättningar att lyckas. Lågaffektivt bemötande, förutsägbarhet och främjande insatser kring det sociala samspelet är grundläggande även när vi arbetar med våra lektionsstrukturer.
Vi arbetar systematiskt för att gemensamt hitta lösningar och skapa goda lärmiljöer för våra elever och oss själva. Att samarbeta inom och mellan arbetslag, ämneslag och professioner är en grundpelare i vårt sätt att utveckla och se varandra.

Vi arbetar aktivt med att förtydliga och renodla vår organisation med effektiva mötesformer och informationskanaler. Förväntningar på uppdrag, elever, och vårdnadshavare är en del av tydligheten som vi eftersträvar.  

Daglig rörelse på schemat, samarbete med Fritidsklubb, internationella och externa kontakter, HBTQ-certifierad arbetsplats, planerad rastverksamhet, ämneskonferenser, kamratskap i arbetslagen - på vår stora skola finns många möjligheter att utvecklas som lärare och kollega!

Läs gärna mera här: www.farstagrundskola.stockholm.se

Söker du efter en arbetsplats där du har höga förväntningar på dig och din förmåga att utveckla? En arbetsplats där vi krokar arm med varandra och stödjer varandra?

Varmt välkommen att söka till oss!

Arbetsuppgifter
Du undervisar elever i behov av stöd i mindre grupper i årskurs 7-9 och kommer att samarbeta med lärare och specialpedagoger. Du ansvarar för uppföljning och kontakter med vårdnadshavare och arbetar nära specialpedagog, kopplat till elevhälsoteamet på skolan.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare eller har erfarenhet av undervisnig på högstadiet. Du har aktuell erfarenhet av undervisning med formativ bedömning, liksom erfarenhet av att arbeta med elever i behov av omfattande stöd. Du har god förmåga att

- leda och organisera arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas och att eleverna görs delaktiga i sitt lärande
- med det kollegiala lärandet som utgångspunkt, systematiskt reflektera över arbetet, både enskilt och tillsammans med kollegor

Som person är du trygg, stabil och har självinsikt. Du motiveras av samarbete och skapar goda relationer med elever, föräldrar och kollegor. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och har god förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Din planering av arbetet har en god struktur. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Kunskap kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och erfarenhet av anpassningar till dessa, samt språkutvecklande arbetssätt med lågaffektivt bemötande är meriterande.

Stockholm stad ger dig möjlighet att växa och göra karriär
Som lärare i Stockholms stads skolor har du möjlighet till både handledning och coachning. Vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat. Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling. Läs mer på httpwww.pedagogstockholm.se Du som är nyexaminerad lärare skapar tillsammans med skolans rektor och din mentor en plan för introduktionsperioden.

Övrigt
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.

Farsta grundskola söker lärare till undervisning i mindre grupper åk 7-9

Ansök nu

Dela detta jobb