skoljobb.se

logga

Församlingspedagog vid Örebro Nikolai församling

Ansök nu

Församlingspedagog vid Örebro Nikolai församling

Församlingspedagog 100 %

I en av Sveriges mest expansiva städer hittar du Örebro Nikolai församling som är Svenska kyrkans cityförsamling i Örebro. Nu söker vi en ny församlingspedagog med inriktning på konfirmander och ungdomar!

I Örebros absoluta city hittar du S:t Nicolai medeltida kyrka med församlingslokaler. Här finns ett engagerat arbetslag om 20 personer som, tillsammans med församlingsråd och ideella medarbetare, verkar för att göra kyrkan välkomnande och inbjuda till gemenskap med Gud och medmänniskor.

Om tjänsten
Som pedagog ansvarar du tillsammans med präst, musiker och ideella för verksamheten med konfirmander, unga ledare och ungdomar. Vi har under flera år haft förmånen att samla många konfirmander och ungdomar i vår verksamhet. Vårt pilgrimskonfirmandarbete är mycket väl ansett. Vi är organiserade i Svenska kyrkans Unga. Du har ansvar för och leder vårt viktiga ungdomsarbete tillsammans med ett team av medarbetare.

Vi ser gärna att du, som blir en del av vårt kreativa arbetslag, har nya idéer om hur ungdomar i åldern 13–25 kan fortsätta möta kyrkan och vara aktiva. Vår pedagogiska modell innebär att vi tror att alla som kommer till församlingen har något att bidra med. Det tar sig många olika uttryck. Vi försöker leva som vi lär.

För tjänsten är hög social kompetens en förutsättning liksom att du är samarbetsinriktad och arbetar relationsbyggande i det vardagliga arbetet. Vi möter många, unga och unga vuxna i och utanför kyrkorummet. Vår ambition är att låta våra olika rum bli naturliga mötesplatser för tro och liv.

Om arbetsplatsen
Vi är en del av Örebro pastorat. Här finns goda resurser och ordnad ekonomi. Här ges möjlighet till kompetensutveckling och flexibilitet för att kunna förena arbetsliv och privatliv. I Örebro pastorat är anställda, förtroendevalda, ideella och många andra engagerade i att gestalta Svenska kyrkans tro och liv och bygga kyrkans framtid.

Kvalifikationer
Församlingspedagogsutbildning eller högskoleutbildad pedagog med erfarenhet av Svenska kyrkans barn- och ungdomsarbete. Självklart är du medlem i Svenska kyrkan.

Ansökan senast 30 maj 2021

Intervju i församlingen sker enligt överenskommelse efter ansökningstidens utgång.

Kontakt:
Marie-Anne Gustafson, Komminister
019154610
marie-anne.gustafson@svenskakyrkan.se

Dela detta jobb

logga
Församlingspedagog vid Örebro Nikolai församling

Svenska Kyrkan