skoljobb.se

Följ med på vår spännande resa!

Gillar du utmaningar, pedagogiskt ledarskap, ett gemensamt tänk och diskussioner med högt i tak? Följ med på vår resa och bli en av våra nya förskolechefer. 

Här utvecklar vi ständigt det pedagogiska kvalitetsarbetet. Tillsammans med våra övningsförskolor som är kopplade till högskola och universitet tar vi del av den senaste forskningen. Målet hos oss är att skapa goda och likvärdiga förutsättningar för alla barn. Tillsammans gör vi förskolan trygg, rolig och utvecklande!

Vi söker dig som vill ingå i vårt team med förskolechefer och verksamhetschef i arbetet med den pedagogiska utvecklingen och för en likvärdig förskola. Vägledande samspel - ICDP - är ett aktivt förhållningssätt inom förskolan hos oss. 

Vi behöver din entusiasm och ditt engagemang som ledare och chef för förskolan Paletten som ska starta upp 1:a september. När du startar hos oss är anställningarna till förskolan i det närmste klara på förskolan och många barn är placerade. Material och möbler är införskaffade i stora drag. Förskolan Paletten väntar bara på att du ska komma och leda dem vidare ur startblocken.
Paletten har fyra avdelningar. Två för de äldre barnen och två för de yngsta. På varje avdelning arbetar tre medarbetare, förskollärare och barnskötare. Paletten har ett tillagningskök och barnen äter i förskolans restaurang.
Enheten Paletten kommer att utökas och fler avdelningar kommer att ingå i chefsansvaret. Till din hjälp kommer biträdande förskolechef att finnas på viss tid anpassat efter enhetens storlek.

Hos oss får du tillgång till stödfunktioner inom förvaltningen som du har ett nära samarbete och stöd av. Det består av:
• Biträdande förskolechef
• Specialpedagoger
• Förskolesamordnare
• HR-generalist
• Ekonomer
• Kommunikatör
• Kvalitetsutvecklare
• Samordnare för lokalfrågor
• Kostchef med personalansvar för förskolans kök. 

Arbetsuppgifter:
Som förskolechef deltar du aktivt i utvecklingen av förvaltningens förskoleverksamhet. Du leder och driver den pedagogiska utvecklingen av förskoleenheten på ett kvalitetsmedvetet sätt i enhetlighet med lagar, mål och styrdokument. Här ingår även personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar. 

Vi söker dig som:
- har pedagogisk högskoleutbildning med erfarenhet från förskoleverksamhet
- har erfarenhet av ledarskap
- är insatt i Skollag, Läroplan och övriga styrdokument gällande förskolans 
verksamhet och praktiskt kan tillämpa dessa 
- ser stora vinster i att ge våra barn goda förutsättningar för utveckling genom att arbeta i ett nära samarbete förskola/skola
- är kommunikativ och tydlig i ditt ledarskap
- är intresserad av utvecklingsfrågor och har ett strategiskt arbetssätt där 
uppföljning och utvärdering ligger till grund för verksamhetens vidare 
utveckling
- har ett tydligt ledarskap med förmåga att tillföra entusiasm, och lust i 
arbetet som kan skapa delaktighet och samsyn kring verksamheten 
- har lätt för att skapa goda relationer med medarbetare, vårdnadshavare och 
andra samarbetspartners
- ansvarar för att verksamheten erbjuder barnen en rolig, trygg och lärande 
förskoletid som grund för det livslånga lärandet
- har god skriftlig-, analytisk- och administrativ förmåga

Stämmer ovanstående beskrivning in på dig? Då behöver vi dig till vår förskoleverksamhet. Välkommen att höra av dig!

Övrigt:
Den förskolechef som idag arbetar med att förbereda för Palettens start heter Vivann Körner. Hon ansvarar i övrigt för Kristinelunds förskoleenhet.Vill kan du kontakta Viviann på hennes mejl: viviann.korner@koping.se.

I våra verksamheter gäller lagen om registerkontroll. En förutsättning för ett eventuellt anställningserbjudande är att utdrag från belastningsregistret kan visas upp, enligt Skollag 2010:800. Utdraget beställs från www.polisen.se och ska gälla för arbete inom förskola och skola.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Vår kommun:
Köpings kommun är med ca 26 000 invånare centrum i västra Mälardalen. Du når oss snabbt från närliggande städer tack vare goda pendlingsmöjligheter. Köpings kommun är miljöcertifierad och arbetar utifrån ledorden trevlig, trovärdig och tillgänglig. 

Varaktighet/Arbetstid    Arbetsgivare
Heltid
Tillsvidare    Köpings kommun
 
Lön    Postadress
Månadslön 
Barn & Utbildning
73185 KÖPING
  
Ansökan     
Sista ansökningsdag: 2018-08-26
Ange referens: 96/2018 BUN 
 
Kontaktpersoner
Verksamhetschef förskola Susanne Ekholm, 0221-25504
Fackliga kontaktpersoner
Facklig representant Kommunal Köping, 0221-253 75
Facklig representant Lärarförbundet -, 0221-25260

Förskolechef till Palettens enhet

Företag Köpings kommun
Regioner
Utgår

2018-08-26

Ansök nu

Dela detta jobb