skoljobb.se

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Arbetsuppgifter

Vi erbjuder en Reggio Emiliainspirerad verksamhet med fokus på barns läroprocesser. Vår pedagogiska metod är att arbeta utforskande med barnen och vi ser oss pedagoger som engagerade medforskare. 

Vi har valt att använda pedagogisk dokumentation som utvärderings- och utvecklingsverktyg för att uppfylla de krav vår läroplan ställer på oss. Detta är vårt sätt att visa på barnens förändrade lärande och hur vi kan utveckla vår verksamhet. 

Förskolläraren ska som en del i det systematiska kvalitetsarbetet leda och ansvara för att planera, genomföra, följa upp och utveckla arbetet på förskolan så att lärande, lek och omsorg bildar en helhet i enlighet med läroplanens mål och intentioner.

Kvalifikationer

Vi söker dig som gärna antar utmaningen att vara del av vår utvecklingsprocess och med stor entusiasm vill driva den framåt tillsammans med kollegor och ledning. Du kan förmedla uppdraget till vårdnadshavare och kollegor. Du har barnen i fokus och stark tilltro till deras förmåga och kompetens. Som person ska du vara ansvarstagande, nyfiken, arbeta för delaktighet, ha ett professionellt förhållningssätt och stor social kompetens. Du tar egna initiativ till att arbeta utifrån våra gemensamma värden,mål och praktisera dem i verksamheten. 

Du är förskollärare eller lärare mot de lägre åldrarna, (bifoga legitimation i din ansökan). Vi vill att du är väl insatt i läroplanen för förskolan (lpfö 98/10). Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Intresse för och erfarenhet av Reggio Emilia är meriterande.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb? 

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 57000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Information

Anställning

Arbetsplats
förskolan Visborgsstaden, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anställningsform
Tillsvidareanställning

Omfattning
Heltid

Tillträdesbeskrivning
Tillträde enligt ök

Antal tjänster
1

Kontakt

Johanna Herbst
Förskolechef
0498-263434

Ansökan

Arbetsgivarens referensnummer
A803434

Sista ansökningsdatum
2018-08-26

Förskollärare

Företag Region Gotland
Regioner
Kategorier
Utgår

2018-08-26

Ansök nu

Dela detta jobb