skoljobb.se

Förskollärare

Företag Lunds kommun
Regioner
Utgår

2018-10-05

Ansök nu

Förskollärare

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Skolområde Centrum Torn omfattar både förskolor och skolor.

Verksamheten inom skolområdet leds av ett ledningsteam bestående av skolområdeschef, åtta rektorer, sju förskolechefer och två administrativa chefer.

Dessa ansvarar gemensamt för verksamheten i ett 1-16-årsperspektiv, där förskola och skola skall knytas samman med en gemensam syn på barns och ungas utveckling och lärande

ARBETSUPPGIFTER
Hyddan är en liten förskola med tre åldersinriktade avdelningar. Förskolan ligger i en härlig naturmiljö.

Vi söker nu en förskollärare till vår småbarnsavdelning 1-3 år
Förskolan strävar efter att ha ett förhållningssätt där barnens nyfikenhet och upptäckarglädje uppmuntras och stimuleras.

Barnen ska ges möjlighet att utforska och pröva sina teorier tillsammans med medforskande och delaktiga vuxna.

I vårt gemensamma övergripande projekt arbetar vi utforskande utifrån barnens egna frågor, tankar och teorier.

Uterummet är en viktig pedagogisk miljö för lek och lärande.

Naturen ger barnen rika upplevelser och stärker intresset och nyfikenheten för naturen.

Vi vistas ofta i närområdet men gör även kortare och längre utflykter till fots eller med buss. Genom att erbjuda naturupplevelser vill vi skapa en förståelse för samspel mellan djur, natur och människa.

Barnen får genom utomhusleken även möjlighet att knyta kontakt med kamrater och personal från de andra avdelningarna på förskolan. Alla barn är allas ansvar.

Vi arbetar med hållbar utveckling
Vi är en spännande arbetsplats med inspirerande miljöer som ständigt utvecklas tillsammans med barnen.

Våra förskolor är Grön flagg- certifierade och vi fortsätter hela tiden att utmana barnens nyfikenhet och intresse för miljöarbetet.


KVALIFIKATIONER
Legitimerad förskollärare. Om du är klar med din förskollärarutbildning och väntar på din legitimation så har du möjlighet att få en tidsbegränsad anställning.

Anställningen övergår i en tillsvidareanställning så snart du har fått din legitimation.

Som förskollärare har du det övergripande ansvaret för barnens välbefinnande och deras rätt att få de förutsättningar som behövs för att lära och utvecklas.

Du arbetar för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola.

Tillsammans med övriga pedagoger kommer du att planera, genomföra och utvärdera verksamheten utifrån förskolans styrdokument. Att skapa utmaningar i lärandet och att dokumentera lärprocesserna tillsammans med barnen tillhör vardagen.

Ditt arbete präglas av en tydlig respekt för individen samt en bra relation till barn, föräldrar och kollegor.

Vi har tilltro till att det nyfikna och kompetenta barnet står i centrum för vår verksamhet där vi som pedagoger är medupptäckare och tar tillvara barnens intressen.

Vi hoppas att du liksom vi ser leken som ett verktyg till barnens välbefinnande, utveckling och livslånga lärande.

IT-kompetens samt erfarenhet av projekterande arbetssätt är ett plus.

Har du erfarenhet av eller ser det som intressant att jobba som samordnare eller samtalsledare för vårt pedagogiska utvecklingsarbete BFL så finns det stora möjligheter till spännande utmaning kring dessa arbetsuppgifter.

ÖVRIGT
Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.

För att du ska få arbeta inom förskola/skola eller annan pedagogisk verksamhet måste du uppvisa ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Läs mer och hämta blanketten på www.polisen.se

Heltid 75-100 %
Ange vad du önskar arbeta.

Löneform: Månadslön

I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval och sökande kan kallas till intervju innan sista ansökningsdag.

Dela detta jobb

Förskollärare

Lunds kommun