skoljobb.se

Arbetsplatsbeskrivning 
Varmt välkommen till oss på Junebäckens förskoleområde!
Våra sex förskolor är alla centralt belägna i Jönköpings västra stadsdel. Nu till hösten 2018 består vår enhet av förskolorna Bäckadalen, Ida, Kusken, Mariebo, Munksjöstaden och Torpa. Förskolornas geografiska läge ger mycket goda möjligheter till både kultur- och naturupplevelser. Vi har närhet till både bibliotek, muséer och flertalet av stadens grönområden. Förskoleområdet är även Övningsförskola för studenter från Högskolan för Lärande och Kommunikation.
Vår vision är att verksamheten ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn. Vi vill vara en förskola dit barn och pedagoger kommer med lust och glädje. Vi verkar för en förskola där alla blir bemötta med värme och respekt, i en demokratisk anda. Vi lägger grunden för barnens fortsatta lärande.
Under läsåret 18/19 går vi in i projekten ”It för bättre lärande” samt ”Flerstämmig undervisning i förskolan”.
Vi har goda resultat i vår medarbetarenkät runt området medarbetarskap och i Brukarenkäten som går ut till vårdnadshavarna, kan 97 % av våra vårdnadshavare rekommendera våra förskolor.

Arbetsuppgifter 
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. Som förskollärare har du huvudansvar för den pedagogiska verksamheten och att undervisning och utbildning sker enligt förskolans styrdokument. Du ska tillsammans med övriga i arbetslaget stimulera till barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten utgår från en helhetsyn på barnet och dess behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska förbereda barnet för fortsatt utbildning. 
Arbetslaget fördelar förekommande uppgifter inom laget och utifrån respektive profession. Planering, uppföljning och utvärdering sker utifrån intentionerna i förskolans styrdokument. Med utgångspunkt i arbetslagets pedagogiska dokumentation genomförs ett löpande, systematiskt kvalitetsarbete.

Kompetenskrav 
Legitimerad förskollärare. Du bidrar till ett positivt arbetsklimat, har en mycket god samarbetsförmåga och ett stort engagemang i ditt arbete som förskollärare.

Övrigt 
Rekryteringen gäller totalt 4 tjänster. 
Du bidrar till att barnen får en trygg och rolig vardag med många inslag av lärande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker.
Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång.

Länk: till belastningsregistret 

Upplysningar 
Förskolechef Madelein Nilsson, tel. 036-10 39 23
Biträdande förskolechef Teresa Sagström, tel.036-10 38 87
Facklig representant Katarina Zaar, tel. 072-570 91 28 (Kuskens förskola)

Förskollärare

Regioner
Kategorier
Utgår

2018-09-30

Ansök nu

Dela detta jobb