skoljobb.se

Förskollärare

Företag Region Gotland
Regioner
Kategorier
Utgår

2018-10-28

Ansök nu

Förskollärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Till Fjäderns grupp, Stenkyrka förskola söker vi en utbildad förskollärare som beskriver sig själv som positiv, drivande och utvecklingsinriktad. I din profession som förskollärare erbjuder du barnen en förskoleverksamhet av mycket god kvalitet, utifrån läroplanen och övriga styrdokument. 
Vi har tre grupper på Stenkyrka förskola, Dunet, 8-10 barn 1-3 år, Vingen, 12-14 barn 3-4 år och Fjädern, 14-16 barn 4-5 år. 

Fole/Stenkyrkas förskoleområde består av två förskolor: Fole förskola Klangstenen och Stenkyrka förskola Ankan. 

Arbetsuppgifter

Som förskollärare leder och ansvarar du för att planera, genomföra, följa upp och utveckla det pedagogiska arbetet i barngruppen och på förskolan så att lärande, lek, omsorg och fostran bildar en helhet. Du arbetar med digitala verktyg som lärplatta, dator, projektor, m.m. Vårt pedagogiska fokus finns på barns språk och vi arbetar språkstödjande på olika sätt i verksamheten. Detta läsår arbetar vi med teman inom naturvetenskap och teknik.

Kvalifikationer

Som förskollärare har du: 
- mycket god teoretisk kunskap om barns utveckling, lärande och omsorgsbehov och om hur man leder en barngrupp i pedagogisk verksamhet. 
- mycket god kännedom om förskolans styrdokument och teoretisk kunskap om hur innehållet kan omsättas i praktiken. 
- teoretisk kunskap om hur man använder pedagogisk dokumentation som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. 
- intresse och erfarenhet inom specialpedagogik är meriterande . 
- god kunskap inom IT. 

Som förskollärare besitter du följande personliga egenskaper och förmågor: 
- god pedagogisk insikt 
- god samarbetsförmåga 
- gott ledarskap 
- lojalitet mot uppdraget 
- helhetssyn på uppdraget

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb? 

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 57000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Kontakt

 • Marie Andersson
  Förskolechef
  0498-269486
 • Fackliga representanter 
 • Gunnel Ahlgren
  Förskollärare
  0498-26 94 40

Dela detta jobb

Förskollärare

Region Gotland