skoljobb.se

Förskollärare

Företag Region Gotland
Regioner
Kategorier
Utgår

2019-02-03

Ansök nu

Förskollärare

Förskollärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Vi har tre grupper i Fole förskola, förutom Trollungarna finns Igelkottens grupp, 17 barn, 1-3,5 år och Russets grupp 17 barn 1-4 år. 

Fole förskola ingår i Fole/Stenkyrkas förskoleområde.

Arbetsuppgifter

Barngruppen består i vår av 16 barn, 4-5 år och du får arbeta tillsammans med en förskollärare och en barnskötare. 
Som förskollärare leder och ansvarar du för att planera, genomföra, följa upp och utveckla det pedagogiska arbetet i barngruppen och på förskolan så att lärande, lek, omsorg och fostran bildar en helhet. Du arbetar med digitala verktyg som lärplatta, dator, projektor, m.m. Vi utgår från barnens intressen i de olika pedagogiska projekt som vi arbetar med under året.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är utbildad förskollärare och som brinner för uteverksamhet till Trollungarnas utegrupp i Fole förskola. 
Du är en positiv, utvecklingsinriktad och drivande förskollärare som erbjuder barnen en förskoleverksamhet av mycket god kvalitet utifrån läroplanen och övriga styrdokument. 

Som förskollärare har du: 
- mycket god teoretisk kunskap om barns utveckling och lärande och om hur man leder en barngrupp i pedagogisk verksamhet. 
- mycket god kännedom om förskolans styrdokument och teoretisk kunskap om hur innehållet kan omsättas i praktiken. 
- teoretisk kunskap om hur man använder pedagogisk dokumentation som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. 
- god kunskap inom IT. 
Som förskollärare besitter du följande personliga egenskaper och förmågor: 
- god pedagogisk insikt 
- god samarbetsförmåga 
- gott ledarskap 
- lojalitet mot uppdraget 
- helhetssyn på uppdraget

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb? 

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 57000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Kontakt

  • Marie Andersson
    Förskolechef
    0498-269486

Dela detta jobb

Förskollärare

Region Gotland