skoljobb.se

Förskollärare

Företag Region Gotland
Regioner
Kategorier
Utgår

2019-08-04

Ansök nu

Förskollärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Till Västerhejde/Eskelhem förskoleområde, förskolan Korallen söker vi en utbildad förskollärare med legitimation som beskriver sig själv som positiv, drivande och utvecklingsinriktad. I din profession som förskollärare erbjuder du barnen en förskoleverksamhet av mycket god kvalitet utifrån läroplanen och övriga styrdokument. 
Västerhejde/Eskelhem förskoleområde består av tre förskolor, där två förskolor är placerade i Vibble, förskolorna Korallen och Torpet och Eskelhem förskola invid skolan i Eskelhem. Förskolan Korallen har fem avdelningar, två för barn 1-2, en avdelning 2-4 år och två avdelningar för barn 3-5 år. Avdelningarna arbetar mot gemensamma mål utifrån barngruppens behov och nyfikenhet i form av olika teman och projekt. 
Till hösten kommer vi i Västerhejde/Eskelhem förskoleområde fortsätta utveckla vårt pedagogiska arbete i enlighet med Lpfö 18 samt det systematiska kvalitetsarbetet genom kollegialt lärande och pedagogiska grupper för förskollärare och handledning för barnskötare.

Arbetsuppgifter

Som förskollärare leder och ansvarar du för att tillsammans med arbetslaget planera, genomföra, följa upp och utveckla det pedagogiska arbetet i barngruppen och på förskolan så att lärande, lek, omsorg och fostran bildar en helhet. Du arbetar gärna med digitala verktyg såsom lärplatta, dator, projektor, m.m. Vår utmaning kommande läsår är att fortsätta arbetet med att implementera den nya läroplanen och utveckla vårt pedagogiska arbete utifrån den.

Kvalifikationer

Vi ser att du som söker är utbildad förskollärare och har: 
- god teoretisk kunskap om barns utveckling, lärande och omsorgsbehov och om hur man leder en barngrupp i pedagogisk verksamhet. 
- god kännedom om förskolans styrdokument och teoretisk kunskap om hur innehållet kan omsättas i praktiken. 
- teoretisk kunskap om hur man använder pedagogisk dokumentation som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. 
- kunskap inom IT och hur det kan användas i förskolans utbildning med barnen. 

Som förskollärare besitter du följande personliga egenskaper och förmågor: 
En god pedagogisk insikt och ett närvarande förhållningssätt med barnen. Du har god samarbetsförmåga och ett gott ledarskap både med barn och kollegor samt en helhetssyn på uppdraget.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb? 

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 57000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Kontakt

Linus Lundgren
Biträdande förskolechef
0498-204471

Fackliga representanter 

Karin Gadd Magnusson
Förskollärare/Lärarförbundet
0498-264720

Dela detta jobb

Förskollärare

Region Gotland