skoljobb.se

I Falu kommun finns en mängd intressanta och kvalificerade arbetsuppgifter. Vi har ingenjörer, kommunikatörer, lärare, undersköterskor, projektledare och jurister samt 214 andra yrkesbefattningar. Vår vision är Ett större Falun. Vi ska vara enkla att samarbeta med och till nytta för faluborna. Vi gör skillnad och vi har jobb som märks. Vi är dessutom en arbetsgivare som vill ta tillvara våra medarbetares fulla kompetens - det vet vi leder till utveckling både för individen och för organisationen. För oss är det viktigt att ge våra medarbetare ett hållbart arbetsliv, vilket vi kallar ”Balans i livet”. Vi satsar alltså mycket på de mjuka värdena – hur människor mår, blir bemötta och kan växa – eftersom det är vår definition av att vara en riktigt bra arbetsgivare. I Falu kommun eftersträvar vi jämställdhet och vi ser gärna en personalsammansättning som speglar mångfalden i samhället. Vi välkomnar därför sökande som bidrar till detta.

Gruvrisets förskoleområde söker en ambitiös förskollärare med ett fördjupat digitalt engagemang.

 
Vill du vara med och göra skillnad och utveckla förskolan?

Gruvrisets förskoleområde består av fem förskolor med en gemensam organisation som leds av två rektorer. Tillsammans är vi en stor organisation där nytänk, kreativitet och idéer är varmt välkomna. Nu söker vi fler lösningsfokuserade förskollärare som känner ett stort engagemang för sitt uppdrag som förskollärare.

Vi är stolta över vårt gemensamma och välfungerande systematiska kvalitetsarbete, vårt område kännetecknas av en god kvalitet, där varje barn får det den behöver för att utvecklas i förhållande till läroplanen. Kvalitetsarbetet genomsyrar hela vår verksamhet, från arbetet nära barnen till verksamhetsplaneringen och där du som förskollärare ingår i ett förskollärarnätverk. Du får där möjlighet till kollegialt lärande och till att utbyta idéer och erfarenheter. Sedan höstterminen 2018 har vi fördjupat det kollegiala lärandet ytterligare genom att alla förskollärare i vårt område deltar i Skolverkets läslyft. Vår specialpedagog arbetar verksamhetsnära och förebyggande med möjligheter till fördjupning inom bland annat TAKK och där ni som arbetslag kan få handledning.

Vi fördjupar vårt digitala arbete genom att ha en digital samordnare på plats ute i våra verksamheter för att stötta alla att arbeta mer digitalt med utgångspunkt från alla barns förutsättningar och intressen. För oss handlar digitalisering om att du som förskollärare är nyfiken på nya arbetssätt och metoder för att höja kvalitén och för barnen innebär det många möjligheter och fler och varierande vägar till lärande.

Att arbeta med barn är fantastiskt och vi som arbetar på förskolorna i Gruvrisområdet ser fram emot din ansökan, varmt välkommen!

Arbetsuppgifter
Du som förskollärare har ett förtydligat ansvar gällande planering, genomförande,
uppföljning och utvärdering/utveckling av verksamheten. Detta arbete ska du
genomföra tillsammans med övriga pedagoger utifrån målen i läroplanen Lpfö-18.

Du arbetar medvetet och systematiskt utifrån barnens behov, nyfikenhet och
intresse för att våra kompetenta barn ska få en trygg, rolig och lärorik
förskola.

Du arbetar aktivt med att utveckla den pedagogiska miljön så att den blir tydlig,
tillgänglig och inspirerar barnen samt bidrar till barnen utveckling.

Du är en aktiv och medverkande pedagog i barnens lärande.

Du använder digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Tillräckliga kvalifikationer
-Du har en förskollärarutbildning/ lärare mot yngre åldrar

Personliga egenskaper
Engagerad, nyfiken, lyhörd och flexibel med en positiv personlighet som har lätt att skapa goda relationer

Anställningsvillkor
Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Du blir anställd som förskollärare i Falu kommun med placering i Gruvrisets förskoleområde.

Kopior på betyg och intyg lämnas till Falu kommun i samband med intervju. Enligt lagen om registerkontroll krävs utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister. Beställ gärna detta i samband med ansökan, så det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten.

Intervjuer sker löpande. 

Upplysningar
Anne-Christin Andersson, rektor 023-82822, anne-christin.andersson@falun.se
Maria Fredriksson, rektor 023-82672, maria.fredriksson@falun.se

Facklig företrädare
Louise Dovenberg, förskollärare, lärarförbundet, 023- 861 76

Kontaktinformation
Maria Fredriksson, Förskolechef

Arbetsplats
Hantverkaregatan 6

791 60 Falun

Förskollärare

Företag Falu kommun
Regioner
Kategorier
Utgår

2019-10-30

Ansök nu

Dela detta jobb