skoljobb.se

Förskollärare

Företag Region Gotland
Regioner
Kategorier
Utgår

2019-11-17

Ansök nu

Förskollärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Sudrets förskoleområde består av sex förskolor, som leds av en rektor och biträdande rektor. Tillsammans arbetar vi för ett tätt samarbete som möjliggör kollegialt lärande mellan våra enheter.

Vi söker två förskollärare till Sudrets förskoleområde.
1,0 tjänst Högby förskola
1,0 tjänst Öja förskola

Arbetsuppgifter

Du kommer att leda arbetet med att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen och utbildningen utifrån internationella, nationella och kommunala styrdokument. Att i arbetslaget med hjälp av dokumentation och reflektion tillsammans med barnen följa deras intresse och utveckling samt lägga grunden till ett livslångt lärande. Du ska hålla dig uppdaterad inom pedagogisk forskning och arbeta med att utveckla och utforma förskolans pedagogiska miljöer så att de blir tillgängliga för alla barn.

Du kommer att arbeta med att skapa en trygg, rolig och lärorik miljö för våra barn i förskolan.

I uppdraget ingår att skapa ett gott samarbete med hemmet.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är utbildad förskollärare och har förskollärarlegitimation. Du är en lyhörd, engagerad, vägledande och medforskande pedagog som skapar möjligheter för utveckling och lärande med barnet i fokus. Du ska ha ett nyfiket och reflekterande förhållningssätt och förmåga att möta varje barn utifrån sina förutsättningar. Ditt barnfokus är tydligt och återspeglas i ditt förhållningssätt i vardagen. Vi söker dig som tycker om att samarbeta, kommunicera, är ansvarsfull och vill bidra till en god arbetsmiljö. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 57000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Dela detta jobb

Förskollärare

Region Gotland