skoljobb.se

Arbetsplatsbeskrivning 
Välkommen till Norrängens förskoleområde!

Norrängens förskoleområde består av fyra förskolor.
Norrängens förskola har tre avdelningar: Bojen 1-2 år, Ekan 2-4 år och Skutan 4-6 år. På Norrängens förskola arbetar vi i storarbetslag.
Rosendala Gårds förskola består av två småbarnsavdelningar och en syskonavdelning.
Tegnérs förskola har en småbarnsavdelning och en avdelning för nyanlända.
Tvetagårdens förskola är en nyöppnad småbarnsavdelning.

Arbetsuppgifter 
Du kommer ingå i ett arbetslag som tillsammans har ansvar för att planera, genomföra och utvärdera verksamheten för en grupp barn. Naturligtvis utgår du ifrån de styrdokument vi har och de behov och intressen som barnen visar. Du har alltid barnets bästa som mål. Du och dina kollegor utvecklar verksamheten och arbetar kontinuerligt med systematiskt kvalitetsarbete för att utvecklas.

Utifrån vår läroplan Lpfö 98. (reviderad 2010) planerar och reflekterar vi vår verksamhet med utgångspunkt från barnens behov och intresse. 
Med hjälp av aktuell forskning och kompetensutveckling håller vi oss uppdaterade. Detta genomsyrar vårt arbete med barnen och de kollegiala diskussioner som sker varje vecka.

För att nå målen använder vi oss av utomhuspedagogik, pedagogisk dokumentation, experimenterande, konstruktion, skapande, berättande, drama, lek, sång, musik och en föränderlig miljö. Vår verksamhet berikas med vårdnadshavarnas kompetens och delaktighet i verksamheten.

Kompetenskrav 
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. Du förväntas ha vana och kunskap att hantera moderna IKT-verktyg. Grundläggande IT-kunskaper är ett krav. VFU Handledarutbildning är meriterande.

Som person är du kommunikativ och har lätt att bygga relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor. Din förmåga att entusiasmera och engagera värderar vi högt, likaså flexibilitet. Vi fäster stor vikt vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet.

Övrigt 
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att Skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång.

Välkommen in med din ansökan!

Upplysningar 
Förskolechef Joakim Lübking 036-102898
Lärarförbundet Anna Lewisohn 036-102596

Förskollärare

Regioner
Kategorier
Utgår

2018-06-24

Ansök nu

Dela detta jobb