skoljobb.se

Arbetsplatsbeskrivning 
Lekeryds förskoleområde består av Lekeryd och Järsnäs förskolor med verksamhet för barn mellan 1 och 5 år. På vårt område finns idag nio avdelningar placerade i Lekeryd och två avdelningar i Järsnäs. Lekeryd ligger ca 12 km utanför Huskvarna och Järsnäs ligger en mil utanför Lekeryd. Förskolorna ligger i anslutning till skog och fin natur. På våra förskolor sätter vi leken, den sociala utvecklingen och lärandet i fokus. Värdegrunden är vårt ledord i verksamhet! 
Vi är en övningsförskola vilket erbjuder extra stimulans i arbetet och ett nära samarbete med HLK.

Arbetsuppgifter 
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och som är nyfiken på att lära och utvecklas inom yrket. Som förskollärare har du huvudansvar för den pedagogiska verksamheten och att undervisning och utbildning sker enligt förskolans styrdokument. Du ska tillsammans med övriga i arbetslaget stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten utgår från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. På Lekeryds förskoleområde arbetar vi temainriktat då vi vill att barnens frågor, nyfikenhet och erfarenheter ska vara drivkraften i verksamheten.
Arbetslaget fördelar arbetsuppgifterna inom arbetslaget och utifrån respektive profession. Planering, uppföljning och utvärdering sker utifrån intentionerna i förskolans styrdokument. Med utgångspunkt i arbetslagets pedagogiska dokumentation, genomförs ett systematiskt kvalitetsarbete.

Kompetenskrav 
Legitimerad förskollärare. Du kan även använda dina intressen t.ex. musik, sång och skapande på ett bra sätt. Goda kunskaper i IKT.
Du bidrar till ett positivt arbetsklimat, har en mycket god samarbetsförmåga och ett stort engagemang i ditt arbete som förskollärare.

Övrigt 
Du får belöning för det arbete du gör i mötet med barnen. Du får se glädjen och skratten och får vara en del av barnens utveckling. Du bidrar till att barnen får en trygg och rolig vardag med många inslag av lärande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Du skall ha ett positivt förhållningssätt till barn, kollegor och familjer.

För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång.

Du hittar länken till ansökan om belastningsregister nedan;

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/ 

Varmt välkommen med din ansökan!

Upplysningar 
Maria Ekebäck Hultman, förskolechef 036-10 35 61
Anna Claar, ombud Lärarförbundet 036-10 30 04
Mats Johannesson, ombud Lärarförbundet 072-216 94 12
Merima Nord, ombud Lärarförbundet 036-10 30 13

Förskollärare

Regioner
Utgår

2018-08-22

Ansök nu

Dela detta jobb