skoljobb.se

Förskollärare i Norslunds förskoleområde

Företag Falu kommun
Regioner
Utgår

2018-07-27

Ansök nu

Förskollärare i Norslunds förskoleområde

Gillar och söker du utmaningar? Vill du göra skillnad i ditt arbete? Vill du vara en del i vårt stora utvecklingsarbete "Tillsammans för varje barn"? Då vill vi att du hör av dig till oss!

Norslunds förskoleområde omfattas av två förskolor, Tallkotten och Lunden som ligger i ett mångkulturellt naturskönt område strax utanför stadskärnan och i direkt närhet till skog, fina strövområden och till sjön Runn. Ett område med många kulturer och en rik mångfald där vi skapar förutsättningar för alla att lyckas. Förskolorna är interkulturella och de är en viktig mötesplats för alla. Relationer, bemötande och respekt är nyckelord för den totala måluppfyllelsen i våra förskolor. Arbetslagen präglas av arbetsglädje, engagemang och vänskap

Vi är sedan hösten 2017 piloter i det viktiga utvecklingsarbetet ”Tillsammans för varje barn” där förskolorna är en viktig del i ett sammanhang tillsammans med skola, socialtjänst och landsting. Syftet är att genom tidiga insatser minska den psykiska ohälsan som många barn upplever idag.

Vi arbetar strukturerat och aktivt med Falu förskolas systematiska kvalitetshjul samt det väl fungerande arbetsmiljöarbetet. Under året har våra pedagoger fem studiedagar för planering, uppföljning och utvärdering av verksamheten. Studiedagarna kan även omfattas av extern eller intern fortbildning. Vårt mål är att samtliga pedagoger i Norslunds förskoleområde ska utvecklas i sitt arbete och växa tillsammans som grupp.

I Falu förskola har vi ett nära samarbete med specialpedagoger, språkutvecklare och verksamhetsutvecklare. Centralt arbetar en lektor som är riktad mot förskolan, en utvecklingspedagog och en verksamhetsstrateg.

Arbetsuppgifter
Du som förskollärare har ett förtydligat ansvar för planering, genomförande, uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten. Du, tillsammans med ditt arbetslag kommer att ha stora möjligheter att forma och påverka verksamheten så den blir rolig, trygg och lärorik för alla barn.

Tillsammans med ditt arbetslag medverkar du för att varje barn får utvecklas efter sina behov och sina förutsättningar i en miljö som är tillgänglig och inspirerande och bidar till utveckling. Barnens unika erfarenheter, intressen, inflytande och delaktighet är viktiga medel i arbetet mot målen i läroplanen Lpfö 98/16.

Du arbetar aktivt med att utveckla den pedagogiska miljön.

Förskolan ska vara barnens demokratiska arena. Alla som arbetar inom förskolan ska ha ett respektfullt bemötande och bidra till att alla (barn, personal och vårdnadshavare) känner sig välkomna och inkluderade.

Kvalifikationer
- förskollärarutbildning med legitimation/lärare mot yngre åldrar.

Personliga egenskaper
Som person är du lyhörd och driven. Du är ansvarsfull och trygg i din ledarroll och har lätt att samarbeta med kollegor, barn och vårdnadshavare och du ser förändringar som utmaningar. Engagerad, positiv, flexibel och utvecklings/lösningsorienterad är egenskaper som kännetecknar dig.

Meriterande kvalifikationer

- intresse och förtrogenhet med digitala verktyg.

- erfarenhet och kunskap om interkulturellt arbete/förhållningssätt

- intresse av att skapa en lek-och lärandemiljö med sammanhang och meningsfullhet.

- kunskap om hur du synliggör och vidareutvecklar barns lärprocesser med hjälp av pedagogisk dokumentation.

- utbildning i ICDP (International Child Development Programme)Vägledande samspel.

- erfarenhet av arbete med barn med funktionsvarianter.

Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på heltid. Kopior på betyg lämnas i samband med intervju.

För den som erbjuds tjänsten krävs enligt Lagen om registerkontroll utdrag från Rikspolisstyrelsens belastningsregister

Upplysningar

Förskolechef Lisbeth Svensson tel 023-826 91, lisbeth.svensson@falun.se 

 Tf förskolechef, Annika Gabrils, tel 023-869 29, annika.gabrils@falun.se

Fackliga företrädare

Anna Berglund, arbetsplatsombud Lärarförbundet, tel 023-878 58

Annika Kindström, arbetsplatsombud/skyddsombud Kommunal, tel 023-878 58

Kontaktinformation
Annika Gabrils, Förskolechef, 023-86929, aga07@falun.se

Arbetsplats
Hantverkaregatan 6

791 60 Falun

Dela detta jobb

Förskollärare i Norslunds förskoleområde

Falu kommun