skoljobb.se

Förskollärare med ett fördjupat digitalt engagemang

Företag Falu kommun
Regioner
Kategorier
Utgår

2019-03-11

Ansök nu

Förskollärare med ett fördjupat digitalt engagemang

I Falu kommun finns en mängd intressanta och kvalificerade arbetsuppgifter. Vi har ingenjörer, kommunikatörer, lärare, undersköterskor, projektledare och jurister samt 214 andra yrkesbefattningar. Vår vision är Ett större Falun. Vi ska vara enkla att samarbeta med och till nytta för faluborna. Vi gör skillnad och vi har jobb som märks. Vi är dessutom en arbetsgivare som vill ta tillvara våra medarbetares fulla kompetens - det vet vi leder till utveckling både för individen och för organisationen. För oss är det viktigt att ge våra medarbetare ett hållbart arbetsliv, vilket vi kallar ”Balans i livet”. Vi satsar alltså mycket på de mjuka värdena – hur människor mår, blir bemötta och kan växa – eftersom det är vår definition av att vara en riktigt bra arbetsgivare. I Falu kommun eftersträvar vi jämställdhet och vi ser gärna en personalsammansättning som speglar mångfalden i samhället. Vi välkomnar därför sökande som bidrar till detta.

Förskollärare med ett fördjupat digitalt engagemang

Galgberget och Samuelsdals förskoleområde består av fem förskolor med en gemensam organisation som leds av två förskolechefer. Vårt område kännetecknas av god kvalitet, där varje barn får det den behöver för att utvecklas i förhållande till målen i Lpfö-98, rev 16. Som stöd i detta viktiga arbete har vi tillgång till en specialpedagog som arbetar verksamhetsnära och förebyggande. Att arbeta med barn är fantastiskt och vi som arbetar på förskolorna är engagerade i vårt uppdrag.

Vi är stolta över vårt gemensamma och väl fungerande systematiska kvalitetsarbete! Detta arbete genomsyrar hela vårt område, där du som förskollärare ingår i ett förskollärarnätverk. Du får möjlighet till ett kollegialt lärande samt utbyta idéer och erfarenheter i våra fördjupade nätverk. Tillsammans fördjupar vi nu detta kollegiala arbete ytterligare genom att alla förskollärare i vårt område deltar i Skolverkets läslyft.

Under vårterminen fördjupar vi vårt digitala arbete genom att ha en digital samordnare på plats ute i våra verksamheter för att stötta alla att arbeta mer digitalt med utgångspunkt från alla barns förutsättningar och intressen. För oss handlar digitalisering om att vara nyfiken på nya arbetssätt och metoder för att höja kvalitén och för barnen innebär det många möjligheter! Möjlighet att tillsammans upptäcka och utforska digitala hjälpmedel och lägga grunden för en digital kompetens.

Tillsammans är vi en stor organisation där nytänkande, kreativitet och idéer är varmt välkomna. Nu söker vi fler glädjespridare som känner ett stort engagemang för sitt uppdrag som förskollärare. 

Arbetsuppgifter
Du som förskollärare har ett förtydligat ansvar gällande planering, genomförande, uppföljning och
utvärdering/utveckling av verksamheten. Detta arbete ska du genomföra
tillsammans med övriga pedagoger utifrån målen i den reviderade läroplanen
Lpfö-98, rev 16.

Du arbetar medvetet och systematiskt utifrån barnens behov, nyfikenhet och intresse för att våra
kompetenta barn ska få en trygg, rolig och lärorik förskola.

Du arbetar aktivt med att utveckla den pedagogiska miljön så att den blir tydlig, tillgänglig och
inspirerar barnen samt bidrar till barnens utveckling.

Du är en aktiv och medverkande pedagog i barnens lärande.

Du använder digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Kvalifikationer
-förskollärarutbildning/lärare mot yngre åldrar

Personliga egenskaper
Som förskollärare är det viktigt att du är självgående, initiativrik och lyhörd då du driver utvecklingen av det pedagogiska arbetet. Vårt arbetssätt bygger mycket på samarbete, engagemang och utveckling och det är därför viktigt att våra pedagoger trivs och passar i den miljön. Det är även viktigt att du är trygg och har ett stort engagemang för eleverna.

Meriterande kvalifikationer

-erfarenhet av digitalt arbete i förskolan

Anställningsvillkor
Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Du blir anställd som förskollärare i Falu kommun med placering i Galgberget och Samuelsdals förskoleområde.

Kopior på betyg och intyg lämnas till Falu kommun i samband med intervju. Enligt lagen om registerkontroll krävs utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister. Beställ gärna detta i samband med ansökan, så det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten.

Intervjuer sker löpande. 

Upplysningar
Anne-Christin Andersson, förskolechef, 023-82822, anne-christin.andersson@falun.se
Maria Fredriksson, förskolechef, 023-82672, maria.fredriksson@falun.se

Facklig företrädare

Louise Dovenberg, förskollärare, lärarförbundet, 023- 861 76

Kontaktinformation
Maria Fredriksson, Förskolechef

Dela detta jobb

Förskollärare med ett fördjupat digitalt engagemang

Falu kommun