skoljobb.se

Förskollärare med pedagogiskt lagledaruppdrag

Regioner
Utgår

2021-06-22

Ansök nu

Förskollärare med pedagogiskt lagledaruppdrag

En dag på jobbet
Du leder, driver och utvecklar arbetet på din avdelning och förskolan tillsammans med barn och kollegor utifrån våra värdeord välkomnande, glädje delaktighet, kreativitetoch tillitsamt Reggio Emilias filosofi och förhållningssätt. Du leder det projekterande/utforskande arbetssättet tillsammans med barn och kollegor och använder den pedagogiska dokumentationen för att synliggöra och fördjupa gruppens och individens processer. Det pedagogiska arbetet samt den pedagogiska miljön, inne och ute, genomsyras av hållbarhet, estetiska uttryckssätt, lek och språk- och kunskapsutvecklande arbete och utgår från vårt systematiska kvalitetsarbete. Du har ett gott samarbete med barn, kollegor och vårdnadshavare.
Ritorp-Viksbergs förskolor är ett nytt område som består av fyra förskolor och har framtill nu varit en del av ett större förskoleområde. Det innebär att vi har en stabil och tydlig grund att utgå ifrån i utvecklandet av vår egna vision och nya identitet. Du är placerad som förskollärare på en avdelning men har tid avsatt för ditt pedagogiska lagledaruppdrag för hela förskolan. I ditt lagledaruppdrag är du en del i förskoleområdets ledningsgrupp där vi tillsammans leder, tar fram gemensamma strategier, analyserar och utvecklar den pedagogiska verksamheten i våra fyra förskolor. Ditt pedagogiska lagledaruppdrag innebär även att tillsammans med en administrativ lagledare leda, driva och utveckla den pedagogiska verksamheten på Sommarängs förskola. Förskolan består av fem avdelningar som är inne i ett förändringsarbete med utvecklingspotential.

Personliga egenskaper:
Du är en ansvarstagande, engagerad, kreativ, nyfiken och kommunikativ person som ser att reflektion och dialog är avgörande för att arbetet i förskolan ständigt ska befinna sig i utveckling.  Du tycker om att leda tillsammans med kollegor, ser samarbete som viktigt, ser varje persons kompetens och förmågor och ger alla möjlighet att använda dessa i vardagsarbetet men även i utvecklingsarbetet på förskolan.

Vem är du?

Krav:
- examen med legitimation från lärarhögskola. Inriktning: förskollärare/lärare mot yngre åldrar
- erfarenhet som förskollärare, minst fem år.
- god svenska i tal och skrift.
- goda kunskaper om Reggio Emilias filosofi och förhållningssätt.
- kunskaper och erfarenheter av arbete med digitala verktyg.

Meriterande:
- pedagogistautbildning
- erfarenhet av arbetslagsledaruppdrag
- erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete
- erfarenhet av arbete med projekterande arbetssätt och pedagogisk dokumentation.
- erfarenhet av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.
- erfarenhet av arbetet med normkritik

Vi erbjuder dig 
- en tydlig organisation med tydliga strukturer
- kompetensutveckling, intern och extern
- närhet till park- och naturområden
- schemalagd reflektionstid
- generös friskvårdspeng på 3000kr/år
- arbetskläder för utevistelse
- möjlighet till semesterväxling 

Välkommen till Ritorp-Viksbergs förskolor och Södertälje kommun!

Södertäljes kommunala förskolor har en gemensam verksamhetsidésom innebär att vi speglar vår  verksamhet mot Reggio Emilias filosofi. Speglingen mot Reggio Emilias filosofi innebär ett särskilt ställningstagande för förskolan som en demokratisk mötesplats där barnen ska ges möjlighet att påverka samhället och utveckla det medborgarskap de redan har. Vi har tagit ställning för förskolan som en plats för socialisering där lek, glädje, utmaningar och estetiska upplevelser är förutsättningar för lärande och utvecklandet av barns förmågor och kunnande. På förskolan ska vi gemensamt skapa en känsla av sammanhang hos individen i relation till sin närmiljö och dess historia.
Intervjuer kommer att ske löpande.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Dela detta jobb

Förskollärare med pedagogiskt lagledaruppdrag

Södertälje kommun - Utbildningskontoret