skoljobb.se

förskollärare/ pedagogisk lagledare Sommarängs förskola

Regioner
Kategorier
Utgår

2020-10-15

Ansök nu

förskollärare/ pedagogisk lagledare Sommarängs förskola

En dag på jobbet
Vi söker en förskollärare/pedagogisk lagledare till Sommarängs förskola.
Sommarängs förskola har detta läsår 5 avdelningar. Förskolan ligger centralt i Brunnsäng. 
Som förskollärare med ett pedagogiskt lagledaruppdrag arbetar du som förskollärare i barngrupp. Cirka 10 % av din tjänst är lagledartid. Du ingår i ledningsgruppen i vår enhet och har ett pedagogiskt ansvar på förskolan där du driver den pedagogiska utvecklingen tillsammans med övriga pedagoger.
På förskolan finns även en administrativ lagledare som du samarbetar med.
I Brunnsäng-Grusåsen arbetar vi utifrån värdeorden välkomnande, kreativitet, delaktighet och glädje i alla våra möten med barn, familjer, pedagoger och miljöer. Som förskollärare vill vi att du verkar utifrån dessa ord med läroplanen som grund.
Tillsammans med sitt arbetslag bedriver förskollärare utbildning och undervisning utifrån ett projekterande arbetssätt genom pedagogisk dokumentation.  
Alla arbetslag arbetar i ett dokumentationsverktyg.
I vårt område har vi en pedagogista som handleder arbetslagen, både i reflektion, i praktiken och i arbetet med de pedagogiska lärmiljöerna.
På förskolorna ska en ateljékultur råda och vi lägger stor vikt vid estetiska uttryckssätt. Vi använder oss av fyra T:n som ledord för vår miljö och förhållningssättet till miljön: Tilltalande, Tydligt, Tillgängligt och Tillåtande. 
De digitala verktygen är en del i vår ateljékultur för att ge ytterligare dimensioner till barnens utveckling och lärande.
Våra två stora förbättringsområden detta läsår är ”Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt” och ”Lek och Samspel”.
Gå gärna in på vår Instagram; pedagogista_bg. Där synliggör vi verksamheten i Brunnsäng-Grusåsen.

Vem är du? 

Krav: 
- Examen med legitimation från lärarhögskola med inriktning: förskollärare eller lärare mot yngre åldrar.
- Erfarenhet som förskollärare.
- Intresse av att driva pedagogiska frågor.
- God svenska i tal och skrift. 
- Kunskaper om Reggio Emilias filosofi.
- Kunskaper i arbete med digitala verktyg och IKT.
- Kunskaper i pedagogisk dokumentation.

Personliga egenskaper:
- Professionell, ansvarstagande, lätt för att samarbeta, drivande. 
 
Vi erbjuder dig 
- Handledning av vår pedagogista.
- Intern kompetensutveckling.
- Hög andel högskoleutbildade kollegor att samarbeta med.
- En tydlig organisation.
- Arbetskläder
- Friskvårdsbidrag 3000 kr/år

Välkommen till oss!  
Brunnsäng-Grusåsen har idag nio förskolor.   
Södertäljes kommunala förskolor har en gemensam verksamhetsidé som innebär att vi speglar vår verksamhet mot Reggio Emilias filosofi. I Södertäljes kommunala förskolor innebär speglingen mot Reggio Emilias filosofi ett särskilt ställningstagande för förskolan som en demokratisk mötesplats där barnen ska ges möjlighet att påverka samhället och utveckla det medborgarskap de redan har. Vi har tagit ställning för förskolan som en plats för socialisering där lek, glädje, utmaningar och estetiska upplevelser är förutsättningar för lärande och utvecklandet av barns förmågor och kunnande. På förskolan ska vi gemensamt skapa en känsla av sammanhang hos individen i relation till sin närmiljö och dess historia.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Dela detta jobb

förskollärare/ pedagogisk lagledare Sommarängs förskola

Södertälje kommun – Utbildningskontoret