skoljobb.se

Raoul Wallenbergförskolan i Mariehäll ligger i nybyggda ljusa lokaler nära Bällstaån intill Sundbyberg med goda kommunikationsmöjligheter. Förskolan har närhet till många fina parker som vi gärna besöker för att utforska vår närmiljö tillsammans med barnen. Förskolan består av 3 avdelningar med 60 barn totalt.

Du som förskollärare kommer att vara arbetslagsansvarig och tillsammans med ditt arbetslag driva verksamheten på din avdelning framåt utifrån våra styrdokument och beslut. Du har även det pedagogiska ansvaret för undervisningen och tillsammans med ditt arbetslag, ansvarar ni för att läroplanen efterföljs med pedagogisk planering, utvärdering och analyser.

Vi har ett projekterande och utforskande arbetssätt utefter barnens intressen. Genom att arbeta i spännande projekt som utvecklas genom pedagogisk dokumentation och stödjande lärmiljöer driver vi vår utveckling framåt. Du tillsammans med de andra arbetalagsansvariga och ledning kommer att driva utvecklingsfrågor och förnyelse. Goda möjligheter för personlig utveckling kommer att finnas.
Tillsammans med ditt arbetslag ska ni löpande informera vårdnadshavare om barnens utveckling och lärande enligt förskolans läroplan. Vi använder oss av Tyra som IT-verktyg. Tid för reflektion i arbetslag och egen reflektion kommer att finnas i scheman.

Vi söker en dokumenterat erfaren förskollärare eller lärare mot de yngre åldrarna med förskollärarlegitimation. Du har erfarenhet av att ha varit arbetslagsansvarig men det är inte ett måste då det finns en tydlig arbetsbeskrivning.

Vi ser att du som söker delar våra värderingar och vår uppfattning om hur en god verksamhet bedrivs. Du tror på att barn kan och vill och har förmågan att individanpassa verksamheten. Du ser till att barnen får rikliga möjligheter att utveckla sina karaktärer och förmågor. Du ska ha ett tillåtande förhållningssätt som skapa lugn och trygghet i barngruppen. Du bemöter barn och vuxna med respekt och ser ditt uppdrag som världens viktigaste arbete.
Vi söker dig som är lösningsfokuserad och tänker att ”här får jag, här kan jag, här utmanas jag”.
Du har god förmåga att leda och motivera andra samt skapa engagemang och delaktighet. Du är tydlig, kan planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt samt god förmåga att dela med dig av dina kunskaper. Det är positivt om du har erfarenhet av pedagogisk dokumentation samt IKT. Nyfikenhet och en medforskande inställning är en naturlig del av din proffesion.

Meriterande:
Stor egen drivkraft med förmågan att se möjligheter
Mål- och resultatinriktad
Flexibel och stresstålig
IKT kunskaper
Språkkunskaper som t.ex. engelska

Vi har Raoul Wallenberg som vår förebild och strävar att bedriva vår verksamhet i hans anda. Våra fyra ledord är ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft och inspirerade av Raoul Wallenberg och hans livsgärning. Vi är övertygade om att ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft är förmågor som leder till ett liv med fler möjligheter..

Vi ska se möjligheterna hos varje barn och vi ska utgå ifrån att alla barn är kompetenta, nyfikna och har lust att lära. Barns inflytande är viktigt i en demokratisk verksamhet där vår värdegrund och det respektfulla mötet står i fokus. Barnkonventionen kommer prägla hela vår verksamhet. Vi ser alla barn som allas ansvar, vi tar ansvar för vårt uppdrag och delar uppfattningen att alla människor är lika mycket värda och olikheter berikar.
Vi har både skolor och förskolor och finns idag i Bromma, Mariehäll, Skokloster, Skövde, Uppsala och Solna. Vi öppnar 2018 nya förskolor i Ekerö och Haninge.

www.raoulwallenbergskolan.se/rwf-mariehall

Förskollärare , Raoul Wallenbergförskolan Mariehäll

Regioner
Utgår

2018-08-26

Ansök nu

Dela detta jobb