skoljobb.se

FÖRSKOLLÄRARE till Väsby Kommunala Förskolor (VKF)
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad förskollärare. Utbildning är ett krav och vi kommer att bortse från ansökningar som inte uppfyller kravet. Du ska behärska det svenska språket, både i tal och skrift.  
 
Vi söker förskollärare som vill vara med och starta upp en ny förskola i Smedby, Ekebo, under våren 2019. De första avdelningarna har börjat inskolningarna i januari och därefter fyller vi upp flera avdelningar, totalt fem avdelningar. Det kan finnas behov av förskollärare till andra kommunala förskolor under 2019.
 
Lockas du av möjligheten att få vara med och bygga upp en ny förskola?  
Här får du tillgång till nyrenoverade lokaler, nya möbler, inventarier och har möjlighet att forma stimulerande lärmiljöer och tillsammans med dina medarbetare sätta en prägel på verksamheten. Gården är upprustad under våren 2018 och är mycket fin med olika aktivitets zoner med redskap som stimulerar lek och motorisk utveckling. 
 
Är du nytänkande, ansvarstagande och motiverad, så kan det vara dig vi letar efter! 
 
VKF består av sju förskolor med sammanlagt 43 avdelningar. Inom vår förskoleenhet fokuserar vi på att skapa stimulerande miljöer för barnen, både inne och ute. Vi arbetar målstyrt och undervisningsbegreppet har implementerats senan drygt ett år tillbaka. Pedagogerna i VKF får handledning utifrån egna behov inom pedagogisk dokumentation och projektarbete. Vi satsar på fortbildning inom digital utveckling, språkutveckling (Skolverkets språklyft), utomhuspedagogik, tecken som stöd samt värdegrundsarbete (material från Brottsoffermyndigheten och Barnkonventionen).  
I vårt dagliga arbete med barnen integreras de digitala verktygen och dessa fungerar som komplement till andra pedagogiska metoder och annat material. Vi ser ett demokratiskt värde med att föra in teknik och IT i förskolan eftersom inte alla barn har tillgång till tekniken i hemmet. Teknikanvändningen bidrar till en mer jämställd förskolemiljö, där både flickor och pojkar kan och vågar använda de digitala verktygen.   
 
Stor organisation en styrka   Väsby kommunala förskolor leds av en enhetschef, tre förskolechefer och två biträdande förskolechefer. 
Vi har olika arbetsgrupper inom organisationen för trygghetsarbete/värdegrund, miljöarbete, språkutveckling och utomhuspedagogik där pedagoger, representanter från alla förskolor deltar. Detta medför möjlighet till inflytande och ett gemensamt utvecklande av vår verksamhet. Vi organiserar fortbildningar utifrån kollegialt lärande där pedagoger erbjuds möjlighet att leda grupper och får ta ett större ansvar utifrån intressen. 
 
Arbetsuppgifter:   
Vi förväntar oss att du aktivt, tillsammans med övriga pedagoger, driver den pedagogiska verksamheten framåt och skapar en stimulerande, rolig och trygg miljö för barnen. Barnens intressen, tankar och idéer ska tas på allvar och påverkar vår planering och innehållet i verksamheten.   
 
Du ska arbeta för att föräldrarna ska känna sig trygga med att lämna sitt barn hos oss. Föräldrarna ska informeras om verksamhetens innehåll genom olika informationskanaler, pedagogisk dokumentation och personliga möten.   
 
Som förskollärare använder du dig av många olika metoder och verktyg, inspirerar barnen till aktiviteter som gör att barnet kan utforska, förstå och bidra med sina inlägg och insikter. Du bör dela vår inställning till att digitala verktyg ska vara kompletterande arbetsmetoder till det vi redan gör och vara nyfiken på att lära dig nytt. Förskolans läroplan, Barnkonventionen och våra utvalda mål är vägledande i vårt systematiska kvalitetsarbete.   
 
Förskolläraren har ett tydligt ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet. Utvärderar resultat och mål med arbetslaget och barnen. Pedagogisk dokumentation ska användas för att dokumentera och utvärdera arbetet tillsammans med barnen.    
 
Bemanning, planering och möten 
På varje avdelning arbetar tre pedagoger varav minst en förskollärare. Arbetslaget har en timma gemensam reflektionstid/vecka, samt individuell planeringstid.  
Varje vecka har förskolan ett Pedagogiskt forum som leds av förskolechefen. Dessa forum sker i blandade grupper utifrån olika tema. 
Varje månad har vi ett APT som följs av ett kvällsmöte, kl. 17.00-19.30. Det finns även utrymme, genom tidsnedsättning, för arbetslaget att planera för två egna planeringsmöten/termin/ på kvällstid. 
 
Kvalifikationer   
Som förskollärare ska du ha förmåga att leda barns lärande utifrån gällande styrdokument och ha goda ämneskunskaper. Du hämtar in nya kunskap kontinuerligt på eget initiativ och agerar som förebild/coach för andra i personalgruppen.   
 
Det är bra om du har erfarenhet av att arbeta målstyrt i projektform och ska ha en vilja till att samarbeta med kollegor på förskolan. Du ska ha förmåga till att bidra till verksamhetens utveckling, ta initiativ till insatser och förbättringar. Som förskollärare ska du kunna skapa tydliga rutiner på avdelningen samt rutiner som möjliggör och stödjer barnens möjlighet att utvecklas till självständiga individer och ha ett aktivt inflytande över sin vistelsetid i förskolan. 
 
Det är viktigt att du är lösningsfokuserad och tycker att det känns spännande med nya utmaningar.   
 
Tillträde under våren 2019 enligt överenskommelse. Intervjuer kommer att ske löpande, enskilt eller i grupp.  
 
Vi tar endast emot ansökningar via länken i annonsen, inte via mail.

Förskollärare sökes till Väsby Kommunala Förskolor

Regioner
Kategorier
Utgår

2019-02-28

Ansök nu

Dela detta jobb