skoljobb.se

Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Kom till oss och skapa lärglädje!

Ditt nya jobb
Vi söker dig som är förskollärare och som vill vara med och leda det pedagogiska arbetet på förskolan och arbeta för att undervisning och utbildning sker enligt förskolans styrdokument. Du ska tillsammans med övriga i arbetslaget stimulera till barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg.
Vi utgår från en helhetsyn på barnet och barnets behov och vi utformar verksamheten så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska förbereda barnet för fortsatt utbildning. Förskollärare ansvarar för att de målstyrda processerna, som syftar till utveckling och lärande. Inom arbetslaget fördelar vi förekommande uppgifter inom laget och utifrån respektive profession. Tillsammans genomför vi ett löpande och systematiskt kvalitetsarbete med utgångspunkt i arbetslagets pedagogiska dokumentation.

Varmt välkommen till oss på Västra Höjdernas förskoleområde!
Vårt område är en del av omorganisationen i Junedalsspåret och består fr.o.m. januari 2020 av Hisingskullens förskola, Samsets förskola och Mariebos förskola. Förskolornas geografiska läge ger mycket goda möjligheter till naturupplevelser. 
Vår vision är ”Lärglädje hela vägen”. Vi vill vara en förskola dit barn och pedagoger kommer med lust och glädje. Vi verkar för en förskola där alla blir bemötta med värme och respekt, i en demokratisk anda. Våra prioriterade mål detta läsår är Lärmiljö och Undervisning/Leken. Under läsåret 20/21 deltar vi lärprocessen: ”Flerstämmig undervisning i förskolan”.

Din kompetens
Du är legitimerad förskollärare eller på väg att bli. För oss är det viktigt att du har barnets utveckling och lärande i centrum och tillsammans med kollegor verkar för en bra tid på förskolan. Tillsammans med arbetslag och specialpedagog upprättar du planer för barn med särskilda behov och ansvarar för att de genomförs. Du är väl insatt i våra styrdokument och har lätt för att omvandla teori till praktik. Vi kommer lägga stor vikt vid god samarbetsförmåga och ett stort engagemang. Grundläggande IT-kompetens är ett krav.
Som person bidrar du till att barnen får en trygg och rolig vardag med många inslag av lärande.

Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång.

Vill du veta mer?
Rektor Cristin Forsgren Sörman, tel. 0722-116219
Fackliga företrädare
   
Välkommen med din ansökan! Tillsammans skapar vi lärglädje!

Förskollärare, som inspirerar till lärglädje

Regioner
Kategorier
Utgår

2020-10-25

Ansök nu

Dela detta jobb