skoljobb.se

En dag på jobbet
I Brunnsäng-Grusåsens förskoleområde arbetar vi utifrån värdeorden välkomnande, kreativitet, delaktighet och glädje i alla våra möten med barn, familjer, pedagoger och miljö med utgångspunkt i förskolans läroplan. Som förskollärare vill vi att du verkar utifrån dessa ord med läroplanen som grund. Tillsammans med sitt arbetslag bedriver förskollärare undervisning utifrån ett projekterande arbetssätt genom pedagogisk dokumentation. Alla arbetslag arbetar i ett dokumentationsverktyg med pedagogisk dokumentation.
På förskolorna ska en ateljékultur råda och vi lägger stor vikt vid estetiska uttryckssätt och använder oss av fyra T:n som ledord för vår miljö och förhållningssättet i miljön: Tilltalande, Tydligt, Tillgängligt och Tillåtande. De digitala verktygen ser vi som ett naturligt tillägg i vår ateljékultur för att ge ytterligare dimensioner till barnens utveckling och lärande.

Vem är du? 
Vi söker dig som är engagerad, professionell och ansvarstagande förskollärare. Du ska ha god samarbetsförmåga, vara lösningsfokuserad och aktiv i dialog och samspel med barnen och kollegorna i ditt arbetslag. Du ser delaktighet och samarbete som viktigt, ser varje persons kompetens och förmågor och ger alla möjlighet att använda dessa i vardagsarbetet och i utvecklingsarbetet på avdelningen och på förskolan.

Krav: 
- Examen med legitimation från svensk lärarhögskola med inriktning förskollärare eller lärare mot yngre åldrar
- God svenska i tal och skrift
- Kunskaper i arbete med digitala verktyg och IKT.
- Goda kunskaper i pedagogisk dokumentation

Meriterande:
- Kunskaper om Reggio Emilias filosofi och förhållningssätt
- Kunskaper kring ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
- Erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd


Vi erbjuder dig

- Introduktionstillfällen för nyanställda
- Intern kompetensutveckling
- Högskoleutbildade kollegor att samarbeta med
- Arbetskläder och friskvårdbidrag.
- Möjlighet till semesterväxling.


Välkommen till oss! 
Brunnsäng - Grusåsens enhet består av fem förskolor. Brunnsäng är beläget nordost om Södertälje centrum. I området finns stora grönområden, naturmark och ligger inte långt ifrån Södertälje kanal och Mälaren. I Södertälje har de kommunala förskolorna en gemensam verksamhetsidé

Förskollärare till enhet Brunnsäng-Grusåsen

Regioner
Kategorier
Utgår

2023-03-29

Ansök nu

Dela detta jobb