skoljobb.se

Förskollärare till Fjällen för- och grundskola 100%

Regioner
Kategorier
Utgår

2018-10-21

Ansök nu

Förskollärare till Fjällen för- och grundskola 100%

Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen ”Järfälla för alla framåt”. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/ledigajobb

Fjällen för- och grundskola är en förskola till åk 9 skola som ligger i Viksjö i ett småhusområde. Skolan har ca 900 barn och elever, varav 115 barn på förskolan. Vi arbetar i arbetslag för ett nära samarbete kring våra elevers utveckling, såväl den sociala som den kunskapsmässiga. Sedan 2011 arbetar vi med digitala verktyg på olika sätt. Vi vill ta vara på att vi har barn och elever från ett till femton år genom att ha gemensamma temadagar för hela skolan där de äldre eleverna arbeta tillsammans med de yngre barnen/eleverna.

Hösten 2016 blev vi certifierad Apple Distingueshed School

Kopiera länken och se vår visionsfilm:
https://www.youtube.com/watch?v=r_APeqTTdbY

ARBETSUPPGIFTER
Fjällen för- och grundskola är en 1-1 skola. Med våra iPads ser vi flera möjligheter och utmaningar att utforska tillsammans med barnen. Pedagogerna använder MacBook och iPads som arbetsredskap och vi planerar fortsatt kompetensutveckling kring våra IT verktyg. På Fjällens förskola värdesätter vi kollegialt lärande och personalens möjligheter till utveckling. I ett forum inrättat för förskollärarna diskuteras dilemman och frågor som berör den vardagliga verksamheten men även större övergripande frågor som pedagogisk dokumentation. Nyligen har vi startat nätverksträffar med Sandviks förskola där vi utbyter erfarenheter och utmanar varandra till kollegialt lärande. Under en längre tid har hela förskolans personal arbetat med Matematiklyftet, ett utvecklingsmaterial från Skolverket gällande matematikdidaktiska kompetenser. Fjällenskolan erbjuder fyra stycken kompetens/utvecklingsdagar per år. Vi har arbetsplatsträffar en gång i månaden och har även förmånen att ta del av föreläsningar under läsåret. Pedagogerna har ca två timmar egen planering i veckan och hela arbetslaget en och en halv timme varannan vecka.

Vi söker nu en förskollärare till vår förskola. Som förskollärare ska Du arbeta för att planera, leda, utveckla och bedriva den pedagogiska verksamheten så att den stimulerar och utmanar barnens nyfikenhet, utveckling och lärande. Genom idérikedom och nytänkande skapa förutsättningar för att arbetet sker i linje med förskolans styrdokument, Lpfö98 (reviderad 2016) samt skollagen. Hos oss på Fjällen för- och grundskola pågår en ständig utveckling kring den röda tråden i ett 1-16 års perspektiv.

KVALIFIKATIONER
Du som söker ska ha en barn- och ungdomspedagogisk utbildning 120p/förskollärare. Du ska se möjligheter i utveckling och förändring och ha lätt att samarbeta både med kollegor och föräldrar. Personlig mognad, förmåga att skapa engagemang och delaktighet samt en vilja att utvecklas tillsammans i ett arbetslag är kompetenser vi sätter stort värde på. Vi vill att Du är en medutforskande pedagog som ser det kompetenta barnet. God datavana är önskvärt och gärna erfarenhet av att jobba med digitala verktyg såsom lärplattor.

Du har goda förmågor att uttrycka dig i tal såväl som skrift. Att arbeta tematiskt samt med pedagogisk dokumentation är kompetenser vi värdesätter högt. Det förväntas av dig i rollen som förskollärare att kunna hantera och föra utvecklingssamtal och föräldramöten.

I din ansökan vill vi gärna att du beskriver din barnsyn och vad du tycker är viktigt i ditt förhållningssätt till barn.

ÖVRIGT
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Dela detta jobb

Förskollärare till Fjällen för- och grundskola 100%

Järfälla kommun