skoljobb.se

Förskollärare till förskoleklass, Ugglums skola

Företag Partille kommun
Regioner
Kategorier
Utgår

2019-03-31

Ansök nu

Förskollärare till förskoleklass, Ugglums skola

På Ugglums skola har vi idag tre förskoleklasser med tre pedagoger i varje. Vi utgår ifrån elevernas behov och intressen samt i det kunnande och erfarenheter som eleverna tidigare tillägnat sig. Vi ser olikheter som en styrka och vår vision är "Barn och elever i Ugglums område vill, vågar och kan ta huvudrollen i sitt liv". Ett gott bemötande och ett förhållningssätt som utvecklar god samverkan med barn och föräldrar är en viktig grundpelare på vår skola. Vi ser förskoleklassen som en brygga mellan förskola och skola.

Vårt mål är att eleverna ska utveckla strategier för att kunna forma sin framtid på bästa sätt. Målet är att varje elev ska kunna hitta sin inre motivation och vara aktiv och delaktig i sitt lärande och därigenom stimuleras till att våga ta huvudrollen i sitt eget liv. Kunskap utvecklas i samspel med andra och i ett växelspel mellan vad vi redan vet, vad vi vill uppnå, problem som uppstår och vilka erfarenheter vi gör.

En förutsättning för lärande är att eleverna känner sig trygga på skolan, därför pågår alltid ett aktivt värdegrundsarbete som leds av ett trygghetsteam. Pedagoger arbetar med utgångspunkt från främjande, förebyggande och åtgärdande insatser. Dessutom har skolan en fadderverksamhet där förskoleklass och årskurs 9 möts i olika aktiviteter.
Ugglums skola ligger i Sävedalen och är en F-9 skola med ca 600 elever.
 

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i förskoleklass. Du är stabil och trygg i ditt ledarskap och har en god samarbetsförmåga. Du är kreativ och du får elever att växa och utvecklas. Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor.

Arbetsplatsbeskrivning

Partille kommun har idag 38 000 invånare och är en förstad i utveckling. Det är upp till oss 2 800 anställda att leverera kvalitet och service som gör det gott att växa upp, arbeta och leva i Partille. Detta med grund i våra värdeord: allas lika värde, professionalitet och framåtanda. Utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens barnomsorg, dvs förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Förvaltningen ansvarar även för kommunens utbildningsverksamhet inom; förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, kommunalvuxenutbildning, svenskundervisning och uppdragsutbildningar.

Kontakt

Fackliga företrädare

Dela detta jobb

Förskollärare till förskoleklass, Ugglums skola

Partille kommun