skoljobb.se

Förskollärare till Gäddans förskola

Ansök nu

Förskollärare till Gäddans förskola

Om arbetsplatsen

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro Barn och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 15 000 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 3 000 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, fritidshem, kulturskola, grundsärskola, teknikskolan KomTek och vårt resurscentrum Kärnhuset. Skolområde söder är ett mångkulturellt område där vi skapar förutsättningar för alla att lyckas. Vi arbetar medvetet med att utveckla den pedagogiska verksamheten och nå resultat genom samverkan, medledarskap och teamarbete. Vi söker nu en förskollärare till Gäddans förskola på Fyllinge.

Arbetsuppgifter

Här blir du del av ett relationsskickligt och samverkande team fördelat på en yngrebarnsavdelning och en gemensam mellan- och äldrebarnsavdelning. I detta team strävar man efter att alla barn, oavsett etnicitet, kön, ålder, sexuell tillhörighet, religion mm ska få det känslomässiga stöd de behöver. Här vill man att den undervisning som bedrivs ska vara meningsfull för alla där olikheter skapar variation och berikning. Uppföljningen av varje individs svar utifrån den gruppbaserade undervisningen är central i den formativa bedömningen och undervisningen, dvs det är detta som är underlag för beslut om nästa steg. Det kräver att du har nördigt stort intresse av att följa upp och undersöka effekterna av den utbildning och undervisning ni bedriver utifrån drivkraften att förfina den för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för varje barn att utvecklas i riktning mot målen. Du ska ha stark vilja och intresse av att dela barns livsvärldar, exempelvis att visa och dela intresse för de yngsta barnens fascination av enkel teknik och naturvetenskapliga och tekniska verb som fastna, lossna, knäppa, öppna, mm, och utifrån barns intresse för datorspel, superhjältar och digitala erfarenheter mm. Det är detta som utgör motiverande medel för barnen och som är pedagogernas utgångspunkt i den målstyrda utbildningen och undervisningen. Du uppskattar kollegiala möten och drar nytta av dem för att utvecklas som pedagog. Givetvis är du både uppgifts- och samarbetsfokuserad samt bemöter barn, vårdnadshavare och arbetskamrater på ett professionellt och positivt sätt. Som nyanställd i området får du introduktion och stöd i att möta de utmaningar man kan ställas inför i det pedagogiska arbetet på en förskola. Du får exempelvis möjlighet att spetsa din relations- och emotionella kompetens i den satsning området gör utifrån region Hallands koncept Välmående ger resultat där nyanställda och erfarna förskollärare träffas några gånger under ett läsår. I övrigt finns ett flertal formella och informella nätverk mellan våra fem förskolor och dess pedagoger, vilket ingår i förskollärares och arbetslags pedagogiska utvecklingstid. Vid behov finns möjlighet till handledning/mentorskap antingen i mindre grupp eller individuellt beroende på vad du och din närmaste chef kommer överens om. Vi tror stark på att lärande är något som uppstår mellan människor, därför behöver vi varandra för att utvecklas i vår profession.

Kvalifikationer

Du har förskollärarlegitimation/förskollärarexamen. Du förväntas vara delaktig och känna ansvar för verksamhetens organisering, genomförande och arbetsprocesser både på din avdelning på enheten och i området. Du förväntas ha stor vilja att fortsätta utveckla din kommunikationskompetens, din relationskompetens och din medborgerliga kompetens (att stå upp för de rättigheter som barn har enligt barnkonventionen) Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i relation till arbetsbeskrivningen ovan där en positiv grundattityd, mod, en god kommunikationsförmåga och organisationsförmåga är av vikt Har du haft möjlighet att gå bygga broar utbildning (i activ4change´s regi) är detta ett stort plus.

Fakta om tjänsten

Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid
Tillträde
Tillträde från juni – augusti 2020 eller efter överenskommelse. Vi kan komma att kalla till intervjuer under annonseringstiden, så tveka inte att höra av dig i god tid.
Publicerad
2020-03-26
Ansök senast
2020-04-08

Upplysningar

  • Ann-Charlotte Jönsson
    Rektor
    Telefon: 070-277 87 64

Ansökan

Referensnummer
C36845 - 2020

Dela detta jobb

Förskollärare till Gäddans förskola

Halmstads kommun Barn- och ungdomsförvaltning