skoljobb.se

Förskollärare till Gråbo

Företag Region Gotland
Regioner
Kategorier
Utgår

2019-11-24

Ansök nu

Förskollärare till Gråbo

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Gråbo förskoleområde består av två förskolor samt omsorg på obekväm arbetstid som leds av rektor. I området har vi även en specialpedagog på heltid. De två förskolorna, Bogen och Kabyssen, arbetar för att tillsammans utveckla verksamheterna genom bland annat gemensamma reflektionsgrupper och en utvecklingsgrupp.

Vi söker nu två förskollärare till området.

Arbetsuppgifter

Du ska som förskollärare leda arbetet med att planera, genomföra, utvärdera och utveckla utbildningen och undervisningen på din avdelning och i området. Tillsammans med arbetslaget ska du arbeta för att lägga grunden till ett livslångt lärande hos barnen. Du ska tillsammans med arbetslaget arbeta för att skapa en trygg, utmanande, utvecklande och tillgänglig lärmiljö. Du ska arbeta för ett gott samarbete med barn, föräldrar och kollegor.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är utbildad förskollärare och har förskollärarlegitimation. Du är intresserad av att skapa tillgängliga och för barnen tydliga lärmiljöer och är väl förtrogen med styrdokument och håller dig uppdaterad på aktuell pedagogisk forskning. Du skapar förutsättningar för lärande och har förmåga att möta varje barn utifrån sina förutsättningar. Du är självklart intresserad av att samarbeta med andra då du ingår i arbetslag som tillsammans ska skapa de bästa förutsättningarna för alla barn i vår verksamhet. Samarbete och kommunikation är viktigt för dig.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 57000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Dela detta jobb

Förskollärare till Gråbo

Region Gotland