skoljobb.se

Förskollärare till Högstorps förskola

Företag Växjö kommun
Regioner
Kategorier
Utgår

2022-08-14

Ansök nu

Förskollärare till Högstorps förskola

Om tjänsten

Högstorps förskola är en förskola med sju avdelningar mitt i stadsdelen Högstorp i Växjö. Förskolan arbetar idag åldershomogent och pedagoger följer barnen i den utsträckning det är möjligt. Förskolan arbetar med fokusområdet Hållbar utveckling som har sitt ursprung i utveckling, kvalité och lärande. Pedagogerna arbetar temainriktat och anpassar även utbildningen utifrån barnens intressen och nyfikenhet. Förskolan värnar om individen och lägger stor vikt vid barnens utveckling och lärande. Förskolan ska vara rolig, betydelsefull och lärorik hela dagen och vi arbetar för att barnen ska ha en meningsfull vistelse hos oss. I höst är vi i behov av en förskollärare på heltid. Hos oss kommer du, tillsammans med kollegor, ansvara för planering, dokumentation, utvärdering och analys av arbetet kring barns utveckling och lärande. Du tillhör ett arbetslag där ni grundar barnens utbildning i våra styrdokument. Arbetslaget utvärderar och utvecklar verksamheten med ett tydligt barnperspektiv, allt för att hitta bättre arbetsprocesser som leder närmare målen. Genom ett engagerat och medforskande förhållningssätt skapar du möjligheter för barnen att utvecklas och lära. Som förskollärare på Högstorps förskola ansvarar du för att leda det systematiska kvalitetsarbetet och tillsammans med övriga arbetslaget utvecklar ni utbildning och undervisning i enlighet med våra styrdokument.

Din profil

Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och som är väl förtrogen med kapitel 2:7 Förskollärarens ansvar i undervisningen i Läroplanen för förskolan. Du har en medveten tanke kring din roll som pedagogisk ledare i barngrupp. Du har god kunskap i förskolans uppdrag och styrdokument och tar ansvar för arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet där pedagogisk dokumentation ligger som grund. Du arbetar strukturerat utifrån gällande styrdokument och har ett professionellt förhållningssätt mot barn, kollegor och vårdnadshavare. Du ser barngruppens olika behov utifrån deras olika förutsättningar och med din trygga och glada personlighet gör du allt för att bemöta barnen på bästa sätt. Du har förmåga att skapa ett positivt arbetsklimat med engagemang, nyfikenhet och trygghet i arbetsgruppen. Meriterande är vana av att arbeta med IKT och/eller barnhälsofrämjande frågor i det pedagogiska arbetet.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

Dela detta jobb

Förskollärare till Högstorps förskola

Växjö kommun