skoljobb.se

Två FÖRSKOLLÄRARE på 100% sökes!   

En ledig tjänst på förskolan Hopprepet i centrala Väsby och en på Bryggan i Bollstanäs.   

Förskolorna, som tillhör Väsby Kommunala Förskolor (VKF), har fem respektive fyra avdelningar. Vi söker två legitimerade och engagerade förskollärare som har ett brinnande intresse för pedagogik och utveckling i sin yrkesroll, med start i augusti eller efter överenskommelse.   

Förskolornas verksamhet är väletablerade som följer med i vad som händer i omvärlden och i den pedagogiska utvecklingen. Vi arbetar aktivt för att skapa stimulerande miljöer både inne och ute. Vi har handledning för personalen inom pedagogisk dokumentation och projektarbete. Det bedrivs ett aktivt pedagogiskt utvecklingsarbete som utgår från frågeställningen ”Hur arbetar vi för aktiva och utforskande barn i förskolans lärmiljö, där barnen har inflytande och är delaktiga?” Reflektion krig mål och pedagogiskt uppdrag är viktigt för verksamhetens utveckling. Inom enheten satsar vi på fortbildning inom digital utveckling, tecken som stöd, Språklyftet samt utomhuspedagogik.   

I vårt dagliga arbete med barnen integreras de digitala verktygen och dessa fungerar som komplement till andra pedagogiska metoder och annat material. Vi ser ett demokratiskt värde med att föra in teknik och IT i förskolan eftersom inte alla barn har tillgång till tekniken i hemmet samt utifrån den snabba utveckling som sker i samhället. Teknikanvändningen bidrar till en mer jämställd förskolemiljö, där både flickor och pojkar kan och vågar använda de digitala verktygen. Vi har en förskollärare inom VKF som arbetar som Digitalistor, som en del av sitt uppdrag. (Besök gärna deras blogg ”Digitalistorna” samt Väsby Lärlabb för att bekanta dig med det arbete vi bedriver.)   

Stor organisation en styrka   

Väsbys kommunala förskolor består av sju förskolor med totalt 43 avdelningar. Ledningsgruppen består av en enhetschef, en förskolechef och fyra biträdande förskolechefer.   

Förskolorna samverkar på olika sätt och bidrar på det viset till utveckling. Fortbildningssatsningar samordnas, kollegialt lärande sker inom många olika områden, workshops och olika arbetsgrupper inom olika verksamhetsområden.   

Du kommer att förfoga över arbetskläder (jacka, byxor och fleece tröja) samt får ett friskvårdsbidrag på 1500 kr/år.   

Arbetsuppgifter   

Vi förväntar oss att du aktivt, tillsammans med övriga pedagoger, driver den pedagogiska verksamheten framåt och skapar en stimulerande, rolig och trygg miljö för barnen. Barnens intressen, tankar och idéer ska tas på allvar och påverkar vår planering och innehållet i verksamheten. Du ska arbeta aktivt för att få föräldrar trygga samt medvetna om verksamhetens innehåll genom olika informationskanaler, pedagogisk dokumentation och personliga möten.   

Som förskollärare använder du dig av många olika metoder och verktyg, inspirerar barnen till aktiviteter som gör att barnet kan utforska, förstå och bidra med sina inlägg och insikter. Förskolans läroplan, Barnkonventionen och våra utvalda mål är vägledande i vårt systematiska kvalitetsarbete.   

Förskolläraren har ett tydligt ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet. Utvärderar resultat och mål med arbetslaget och barnen. Pedagogisk dokumentation ska användas för att dokumentera och utvärdera arbetet tillsammans med barnen.   

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad förskollärare.

Som förskollärare ska du ha förmåga att leda barns lärande utifrån gällande styrdokument och ha goda ämneskunskaper. Du hämtar in nya kunskap kontinuerligt på eget initiativ och agerar som förebild/coach för andra i personalgruppen.   

Det är bra om du har erfarenhet av att arbeta målstyrt i projektform och ska ha en vilja till att samarbeta med kollegor på förskolan. Du ska ha förmåga till att bidra till verksamhetens utveckling, ta initiativ till insatser och förbättringar. Som förskollärare ska du kunna skapa tydliga rutiner på avdelningen samt rutiner som möjliggör och stödjer barnens möjlighet att utvecklas till självständiga individer och ha ett aktivt inflytande över sin vistelsetid i förskolan. Det är viktigt att du är lösningsfokuserad och tycker att det känns spännande med nya utmaningar. Du bör dela vår inställning till att digitala verktyg ska vara kompletterande arbetsmetoder till det vi redan gör och vara nyfiken på att lära dig nytt.

Tillträde i augusti 2018 eller enligt överenskommelse. Intervjuer kommer att ske löpande.    

Ansökan 
Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post och brev. Alla ansökningar hänvisas till angiven länk i annonsen. 

Mångfald 
Upplands Väsby kommun värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. 

Finskt förvaltningsområde 
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde. 
Informera därför gärna om du är finskspråkig. 

Annonssäljare m.fl. 
Vi har gjort vårt val av annonseringskanaler för denna tjänst och undanber oss därför kontakt med annonssäljare, samt säljare av andra rekryteringsstjänster. 

KONTAKT
Förskolechef
Caisa Eriksson 
Bitr. Förskolechef
Malin Johansson 
08 590 978 64

FACKLIGA FÖRETRÄDARE
Nås via kommunens växel, tfn 08-590 970 00

FÖRSKOLLÄRARE TILL HOPPREPET OCH BRYGGAN, VÄSBY KOMMUNALA FÖRSKOLOR

Regioner
Kategorier
Utgår

2018-07-29

Ansök nu

Dela detta jobb