skoljobb.se

Förskollärare till innovativ förskola med fin lärmiljö på Östra Torn i Lund

Företag Lunds kommun
Regioner
Kategorier
Utgår

2018-12-14

Ansök nu

Förskollärare till innovativ förskola med fin lärmiljö på Östra Torn i Lund

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Skolområde Linero/Tuna/Östra Torn (LTÖ) innefattar förskolor, förskoleklasser, skolor, fritidshem, en lokalt integrerad grupp och fritidsklubbar. Verksamheten inom skolområdet leds i dagsläget av ett ledningsteam bestående av TF skolområdeschef, administrativa chefer, förskolechefer, biträdande rektorer och rektorer. Dessa ansvarar gemensamt för verksamheten i ett 1-16-års perspektiv, där förskola och skola har en gemensam syn på barns- och elevers utveckling och lärande.

Orkesterparkens förskola öppnade i mars 2012.
När du kliver in på Orkesterparkens förskola berättar vår rika lärmiljö och barnens avtryck var vi befinner oss i det målstyrda arbetet. Våra hörnpelare är omsorgsfull lekfull undervisning, ett aktivt närvarande förhållningssätt, struktur och tillgänglig lärmiljö. Verktygen för detta är innovation, arbetsglädje och ett aktionsforskande arbetssätt mot gemensamma mål.

ARBETSUPPGIFTER
Vi har ett digitalt verktyg för systematiskt kvalitetsarbete som vi refleketerar och skriver i varje reflektionstillfälle. På så sätt kan vi kontinuerligt se hur våra insatser gör skillnad.
Tillsammans skapar vi en verksamhet på vetenskaplig grund, där barnet genom att ingå i positiva och meningsfulla sammanhang utvecklas, lär och får känna tilltro till sin egen förmåga. Efter att ha arbetat teoretiskt och praktiskt med lärmiljö under lång tid har vi en stimulerande och estetisk lärmiljö, som uppmuntrar till utforskande, lek och möten. Vi ser gärna att du är med och tillvaratar och vidareutvecklar detta med din, dina kollegors och barnens kreativitet som drivkraft.
I dagsläget vandrar barnen genom förskolans tre paravdelningar i takt med sin ålder.
Vi samarbetar i större arbetslag dels för att erbjuda mindre grupper under dagen och dels för att ge barnen rika lekmöjligheter i flera fantasifulla rum, som stimulerar olika uttrycksformer. Varje paravdelning har en levande ateljé. Arbetet vilar på en tydlig struktur som löper som en röd tråd genom hela förskolan: mötestavlor och mötesforum. Förutom en tydlig struktur för gruppindelning med bilder som verktyg arbetar vi mycket medvetet med våra mötesforum. Vi har tydliga platser för möten och våra morgonmöten sätter ramen för dagen. Fokus ligger på barnens delaktighet och de involveras i planeringen. Vi pratar om aktiviteter som pågår, synliggör dagens planering, för dialog med barnen, osv. Barnen ingår sedan i mindre, flexibla grupper beroende på var vi befinner oss i våra projektarbeten. I våra möten före lunch sammanstrålar grupperna på respektive paravdelning för att låta barnen dela med sig och återkoppla tillsammans kring våra aktiviteter.

Med utgångspunkt i läroplanen arbetar vi fördjupande med flera läroplansmål parallellt i vardagen. Projektarbeten finns framme hela dagarna. Vi har ett pågående arbete med vårt undervisningsuppdrag kopplat till BFL (bedömning för lärande) där litteratur och diskussioner utgör en levande del av verksamheten. För närvarande fördjupar vi oss i digitalisering.

Förskolan är ljus och rymlig och vi nyttjar gemensamma ytor såsom bibliotek, torg, utställningsrum och snoozelrum. Orkesterparken har gott om utrymme utomhus med flera gårdar. Förskolan är belägen i en rik närmiljö med närhet till bl. a 4H-gård, dammar, pilkojor, mm.

KVALIFIKATIONER
Förskollärarutbildning.
Du är en kreativ pedagog med yrkesstolthet och arbetsglädje. Du har stort engagemang för verktyg för undervisning såsom relationer, närvaro, pedagogiska lärmiljöer och material. Du bidrar i våra diskussioner kring kommande reviderade läroplan, för att erbjuda en förskola på vetenskaplig grund. Du uppskattar att samarbeta i ett större kollegialt sammanhang, ser fördelar med att tänka innovativt med flera kollegor och låta dig inspireras. Du kopplar samman teori med praktik och har förmåga att leda det pedagogiska arbetet inom pågående utvecklingsprocesser. Du har en vilja att arbeta efter de visioner som verksamheten beslutar. Tillsammans med kollegor arbetar du för att upprätthålla struktur och goda, trygga relationer som ett tydligt nav i verksamheten.
Just nu har vi särskild fokus på att levandegöra lerspråket, digitalisering och mångkulturalitet i vardagen och har fått fortbildning i form av en kommungemensam utvecklingsdag, ateljeristor från Malmö universitet samt en författare till boken "Mediepedagogik på barnens villkor". Vi ser gärna att du vill vara med och utveckla dessa spår samt bidra i någon av våra arbetsgrupper. Vi har bl a en grupp för projektpedagoger, som tar ett extra ansvar för att förankra pågående utvecklingsprocesser samt inspirera inom pågående projektarbeten på avdelningarna. Projektpedagogerna har också en idébank under uppbyggnad med bilder av vår föränderliga lärmiljö. Vi har en IKT-grupp, som arbetar med att formulera våra strategier kring det digitala arbetet med barnen där fokus ligger på barnet som producent. Vi har en utegrupp samt en likabehandlingsgrupp, som via en nallesymbol arbetar för tydligt barnfokus i vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vi har också läsombud som arbetar med vårt förskolebibliotek utifrån en normkreativ grund.

Du är flexibel och kan arbeta med både yngre och äldre barn i verksamheten. Erfarenhet/utbildning inom Reggio Emilias pedagogiska filosofi är en merit, så även att ha arbetat med barn i behov av särskilt stöd.

Vi ser fram emot din ansökan!

ÖVRIGT
Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.

För att du ska få arbeta inom förskola/skola eller annan pedagogisk verksamhet måste du uppvisa ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Läs mer och hämta blanketten på www.polisen.se

Ange löneanspråk i ansökan.

Ansökningarna kommer att hanteras löpande vilket innebär att man kan komma att kallas till intervju under ansökningstiden.

Tjänsterna tillsätts under förutsättning att de inte behöver tas i anspråk av redan anställd medarbetare.

Dela detta jobb

Förskollärare till innovativ förskola med fin lärmiljö på Östra Torn i Lund

Lunds kommun