skoljobb.se

Förskollärare till Järna förskoleområde

Regioner
Kategorier
Utgår

2020-11-01

Ansök nu

Förskollärare till Järna förskoleområde

En dag på jobbet 
Du ska vara delaktig i att utveckla förskolans verksamhet i samspel med kolleger och barn. Vi vill att du ser den pedagogiska miljön, leken och pedagogisk dokumentation som en viktig del i barns lärande. Du ska i samarbete med kolleger utveckla en god relation med barnens familjer/vårdnadshavare 

Som förskollärare har du ansvar för att leda, driva och utveckla det pedagogiska arbetet i samarbete med arbetslagen och ledning utifrån Reggio Emilias förhållningssätt och filosofi. Vårt systematiska kvalitetsarbete ligger till grund för vårt arbete där är du en viktig del i att vara med och utveckla verksamheten. 

I Järna förskoleområde har alla pedagoger en personlig iPad som verktyg för planering, dokumentation och reflektion. Vi erbjuder dig kompetensutveckling, friskvårdspeng samt utomhuskläder.  

Om du delar vår syn på verksamheten och är utbildad förskollärare/lärare mot yngre åldrar så är du välkommen att söka tjänst hos oss.  

Vem är du?  
Krav:  
Examen med legitimation från lärarhögskola. Inriktning: förskollärare/lärare mot yngre åldrar. Dokumenterad erfarenhet gärna med inriktning mot utomhuspedagogik. Du ska vara bekväm med att leda och utveckla det pedagogiska arbetet. 

Meriterande: 
Kompletterande pedagogiska utbildningar inom utomhuspedagogik, estetiska ämnen som bild, dans, drama, musik, cirkus….

Du har:  
– Goda kunskaper i pedagogisk dokumentation  
– Processinriktat arbetssätt  
– Kunskap om Reggio Emilias förhållningssätt till lärande och filosofi  
– Normkritiskt förhållningssätt  
– Kunskap i språk och kunskapsutvecklande arbetssätt  

Personliga egenskaper:  
Vi vill att du är en person som ser att reflektion och diskussion är en viktig del av vardagen för att vi ständigt skall befinna oss i utveckling. Olikheter är en styrka som vi värnar om. Du tar ditt ansvar över att skapa en kreativ arbetsplats och därigenom uppfyller kraven i våra styrdokument.

lkommen till oss!  
Till förskolorna i Järna förskoleområde söker vi drivna, legitimerade förskollärare som vill vara med och utveckla vår organisation. Järna förskoleområde består av fyra förskolor: Ljungbacken, Björkbacken, Bofinken och Starrbäckens förskola.  

Varje avdelning, i vår organisation, arbetar med olika projekt utifrån en gemensam rubrik som vi har i förskoleområdet.  

Detta läsår har vi stort fokus på kommunens gemensamma förbättringsområde Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt samt lek och samspel.

Vi har utformat tydliga strukturer för möten, nätverk och ett likvärdigt digitalt reflektionsverktyg som alla avdelningar använder för att följa upp barnens lärprocesser varje vecka   

En av styrkorna i vårt område är närheten till natur vilket erbjuder stora möjligheter till eget utforskande, lek och rörelse. 

Järna förskoleområde har ett funktionellt delat  ledarskap där rektor ansvarar för det nationella uppdraget och en enhetschef ansvarar för det kommunala uppdraget.

lkommen med din ansökan! 

Med vänlig hälsning Eva och Ursula 

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. 

Dela detta jobb

Förskollärare till Järna förskoleområde

Södertälje kommun – Utbildningskontoret