skoljobb.se

Kungsör är en trevlig stad mitt i den expansiva mälardalsregionen som lockar företag, boende och besökare med hjälp av attraktiva boendeformer, ett företagsamt förhållningssätt och en kunglig historia. Här är det nära till fantastisk natur, Mälarens vatten och ett aktivt fritidsliv. Kungsörs kommun är en spännande arbetsplats som präglas av en dynamisk och modern organisation. Som medarbetare hos oss har du nära till kollegor, chefer och beslutsvägar vilket ger dig goda förutsättningar att samverka, påverka och utveckla.

I Kungsör finns nio förskolor som bedriver en pedagogisk verksamhet för barn från ett års ålder och fram till dem börjar i förskoleklass eller i grundskola. Förskolans uppgift är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. I förskolan får barnen möjlighet att utvecklas genom forskande, skapande och lek, både på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Att skapa trygghet och trivsel för både barn och vårdnadshavare är en viktig uppgift för förskolan.

Personlig utveckling i professionen är viktig för oss. Vi är en arbetsgivare som erbjuder enskild och gemensam reflektionstid samt uppmuntrar och ger plats för vidare högskolestudier. Varje år anordnas fem kompetensutvecklingsdagar. Vi har en hög andel utbildade förskollärare (mellan 60-70%) och en egen specialpedagog som enbart jobbar mot förskolans verksamheter. Vi har ett tillåtande klimat där arbetsmetoder prövas, utvärderas och utvecklas kontinuerligt.

ARBETSUPPGIFTER
Som förskollärare är du väl förtrogen med förkolans läroplan och övriga styrdokument. Du har, tillsammans med dina kollegor, ett särskilt ansvar för att läroplanens mål och intentioner uppfylls och att det målinriktade arbetet främjar varje barns utveckling och lärande. Vi värdesätter ett förhållningssätt som präglas av lyhörda pedagoger som utgår från barnens erfarenheter och intressen. Tillsammans med ditt arbetslag ansvarar du för att utforma verksamheten utifrån barnens förutsättningar och behov. Du planerar, genomför, dokumenterar, utvärderar och utvecklar förskoleverksamheten.

KVALIFIKATIONER
För det här jobbet behöver du ha förskollärarexamen alternativ lärarexamen mot de tidigare åren med inriktning mot förskolan.
Du är väl förankrad i läroplanen och känner till styrdokumenten och dess innehåll. Du har kunskaper om barns utveckling och lärande. Ditt förhållningssätt stämmer överens med förskolans grundläggande värderingar. Du arbetar med pedagogisk dokumentation och använder digitala verktyg. Det är meriterande om du har kunskaper i andra språk, naturkunskap, matematik, specialpedagogik eller utomhuspedagogik. Som person är du lyhörd, kommunikativ, flexibel och har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer.
Dina personliga egenskaper är väldigt viktiga för vår organisations framgång, därför kommer stor vikt läggas vid dem.

Eftersom att vi har ett stort behov av förskollärare läser vi ansökningar och rekryterar löpande under en lång ansökningsperiod. Det kan därför dröja innan du får besked. Vid eventuella frågor om din ansökan, ta kontakt med Cecilia Larsson.

ÖVRIGT
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.

Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökanden.
Om du lämnar in ansökan på annat sätt är det viktigt att du anger annonsens referensnummer.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Förskollärare till Kungsörs förskolor

Företag Kungsörs kommun
Regioner
Kategorier
Utgår

2020-12-31

Ansök nu

Dela detta jobb