skoljobb.se

Förskollärare till Österängs förskola

Regioner
Kategorier
Utgår

2020-09-30

Ansök nu

Förskollärare till Österängs förskola

Om arbetsplatsen

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro Barn och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 15 000 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 3 000 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, fritidshem, kulturskola, grundsärskola, teknikskolan KomTek och vårt resurscentrum Kärnhuset. Österängs förskola har 3 avdelningar med barn i åldrarna 1-4 år och 3 avdelningar med barn i åldrarna 3-6 år. Österängs förskola är övningsförskola vilket innebär att vi varje termin tar emot studenter.

Arbetsuppgifter

Vi söker nu förskollärare till Österängs förskola. På Österängs förskola har vi gemensamt utarbetat en plattform: • På Österängs förskola är varje barn och varje vårdnadshavare viktig. Vi bygger förtroendefulla relationer med barn och familjer där barnets utveckling och lärande är i fokus. • På Österängs förskola erbjuder vi en rolig, trygg och lärorik undervisning. Vi är engagerade och nyfikna pedagoger som tillsammans med era barn upptäcker och utforskar omvärlden. • Varje barn är unikt och har rätt till lek och lärande på många olika sätt, både på egen hand och tillsammans med andra barn i gruppen. Som förskollärare har du ansvar och leder arbetet med planering av undervisning, utvärdering, uppföljning och utveckling tillsammans med hela arbetslaget och i samarbete med hela förskolan. Du har ett särskilt ansvar för att göra barn och vårdnadshavare delaktiga i processen. Förutom undervisning, ingår arbetslagsplanering och enskild planering. Särskild tid för systematiskt kvalitetsarbete finns avsatt varje månad. Du finns med i flera sammanhang där du förväntas bidra och driva förskolans utveckling. I yrkesrollen som förskollärare får du och ditt arbetslag kontinuerligt stöd av pedagogista och specialpedagog.

Kvalifikationer

Vi söker dig som: - har förskollärarlegitimation samt önskvärt att du har gått 7,5 hp handledning för VFU. - tillsammans med oss vill leda och utveckla vår förskola - bemöter dina medmänniskor med ett interkulturellt förhållningssätt och ser allas olika kompetenser och förmågor - ser en utmaning i att skapa och utveckla lärmiljöer som stimulerar och utmanar barnen - har undervisningen i fokus och vill arbeta med pedagogisk dokumentation där barnens delaktighet finns som en naturlig del för utveckling och lärande - är ansvarfull, engagerad, har stor förmåga att se lösningar. - har god kännedom om förskolans styrdokument och vill vara med att driva, utveckla och arbeta med att kvalitetssäkra verksamheten tillsammans med övriga i arbetslaget. - tycker att det är en utmaning att realisera läroplanens samtliga mål där normer och värden, omsorg, lärande och utveckling samt barns inflytande bildar en helhet.

Fakta om tjänsten

Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid
Tillträde
Tillträde enligt överenskommelse.
Publicerad
2020-08-31
Ansök senast
2020-09-30

Upplysningar

  • Ann-Sofie Hesselbom, Rektor
    Telefon: 073- 850 51 45
  • Lärarförbundet
    Telefon: 035–137997

Ansökan

Referensnummer
C41436 - 2020

Dela detta jobb

Förskollärare till Österängs förskola

Halmstads kommun Barn- och ungdomsförvaltning