skoljobb.se

Förskollärare till Slättaskogen

Företag Falu kommun
Regioner
Kategorier
Utgår

2018-06-25

Ansök nu

Förskollärare till Slättaskogen

Förskolan Slättaskogen ska vara välkomnande och erbjuda platser för möten. Slättaskogen är en förskola i två plan med sex avdelningar, uppdelade med yngre barn på nedervåningen och äldre barn övervåningen. På vår förskola är alla barn allas ansvar och vi ser oss som en förskola. Vi har en röd tråd, en samsyn och ett gemensamt tänk kring organisation. Det handlar om organisationen av dagen, veckan och året men också torget, restaurangen och utemiljön. Du kommer att få jobba i en  organisation som bygget på samverkan.

Vi bygger och skapar relationer med varandra, barn och föräldrar. Vi är en förskola för alla som rymmer både likhet och olikhet bland barnen och som värdesätter skillnader och olikheter. Vi ser alla barn som kompetenta och en människa som har rätt att mötas med respekt, empati och omsorg. ”Jag kan själv”, är viktigt och det är viktigt att barnet ges plats att lära sig själv.

På vår förskola lär vi oss tillsammans. ”Det krävs mod att våga göra fel”. Vi ser förskolan som en demokratisk mötesplats som hänger ihop med synen på förskolan som en del av samhället.

Arbetsuppgifter
Du kommer att få vara med att arbeta med ett gemensamt tema i området som mynnar ut i små projekt på varje avdelning, bland annat för att stärka "vi-känslan" och det kollegiala lärande samt för att utveckla vårt arbete med att arbeta projektinriktat och koppla det till teori.    

Uppdragets fokus är att varje barn ska få det de behöver för att nå så långt som möjligt i sin utveckling i förhållande till samtliga mål i förskolans läroplan. Som förskollärare har du ett särskilt ansvar men ävenstora möjligheter att driva och utveckla det pedagogiska arbetet i samarbete med övriga pedagoger på förskolan.

- Du sätter barnens behov, nyfikenhet och intressen i centrum och är en aktiv medverkande pedagog i deras lärande.

- Du ser det kollegiala lärande som viktigt och vill utveckla detta samt en reflektionskultur.

- Du använder den pedagogiska dokumentationen till att utveckla både dig själv och verksamheten.

- Du utvecklar den pedagogiska miljön så att den är tydlig, tillgänglig och inspirerar barnen samt bidrar till barnens utveckling.

- Du får möjlighet att arbeta med flera olika digitala verktyg tillsammans med både barn och kollegor.

- Du blir en viktig del i arbetet med studenter.

Kvalifikationer
- legitimerad förskollärare, alternativt lärare mot de yngre åldrarna 

Personliga egenskaper
Som person vill vi att du är lyhörd och engagerad, att du tycker om att samarbeta och att du är intresserad av utveckling. Du ser det kollegiala lärandet som viktigt och utvecklande samt vill möta andra pedagoger för att samlas i en diskussion om barnen och pedagogiken. Du ser glädjen och styrkan i att vi använder oss av varandras
kunskaper, olikheter och erfarenheter och vill vända ut och in på dina pedagogiska tankar med andra reflekterande och nyfikna pedagoger.

Meriterande kvalifikationer

- Kunskaper kring pedagogisk dokumentation och att arbeta projektinriktat.

Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på heltid. Kopior på betyg och intyg lämnas till Falu kommun i samband med intervju.

För den som erbjuds tjänsten krävs enligt Lagen om registerkontroll utdrag från Rikspolisens belastningsregister. Beställ detta i samband med ansökan, så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten.

Upplysningar

Annelie Zandén, Förskolechef, tfn 023-826 77

Fackliga företrädare

Tina Holm, Lärarförbundet, tfn 023-862 40 

Marie Persson, Kommunal, tfn 023-862 40 

Kontaktinformation
Annelie Zandén, Förskolechef, AZA01@falun.se

Arbetsplats
Slaggatan 4

79171 Falun

Dela detta jobb

Förskollärare till Slättaskogen

Falu kommun