skoljobb.se

Nymåla förskola

Vi söker en förskollärare till Nymåla förskola

Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är förskollärare till Nymåla förskola. Du ingår i ett arbetslag med 3 pedagoger och arbetar med barn i åldern 1-5 år. På Nymåla lägger vi stort fokus på barns delaktighet och inflytande, Reggio Emilia ligger som grund för vår pedagogik. Förskolan har en utmanande utemiljö med skog och vatten in på knuten, inne har vi skapat rum i rummen som stimulerar barnens utveckling. Vårt fokus ligger på att möta varje barn utifrån barnets behov och förutsättningar.

För att trivas i denna roll är du bra på att se och utveckla samverkansmöjligheter och du är också bra på att prioritera läroplanens mål, värdegrund och syn på lärande. Du är van att arbeta med reflektion/analys som verktyg för att utveckla barnens lärande. Du planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet i samarbete med dina kollegor.

Nymåla förskola ligger i Stugsund cirka tre kilometer utanför Söderhamn. Förskolan har 5 avdelningar med 95 barn.

Din profil
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet inom yrket.

Som person är du trygg och stabil samt har god självinsikt. Du skiljer på det personliga och professionella och kan förhålla dig på ett sätt som är anpassat för situationen. Du är en person som lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Det är viktigt att du arbetar bra med andra människor och att du relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

I rollen som förskollärare är det viktigt att du tar egna initiativ, sätter igång aktiviteter och med detta också uppnår resultat. Du har ett stort intresse för att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Det är också av vikt att du har förmågan att se helheter och tar hänsyn till det större perspektivet genom att se till verksamhetens bästa i ditt agerande och dina beslut. Att vara lojal och uttrycka en positiv attityd till ditt arbete och verksamheten ser vi som en självklarhet.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

För att få arbeta inom en pedagogisk verksamhet måste vi ha ett godkänt utdrag från Polisens belastningsregister. Beställ ett direkt i samband med att du lämnar in din intresseanmälan då normal handläggningstid hos Polisen är ca 2 veckor. Blanketten för att söka utdraget ur belastningsregistret hittar du här:
https://polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/blankett-4425-skola_forskola_barnomsorg-belastningsregistret1 (https://polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/blankett-4425-skola_forskola_barnomsorg-belastningsregistret1/)


I Söderhamn genomsyrar innovation och entreprenörskap alla utbildningsnivåer. Barn och ungdomar är medskapare i sitt lärande, för att utveckla förmågan till initiativ och samarbete. Vi arbetar aktivt med integration och inkludering. I barn- och utbildningsförvaltningen är vi cirka 700 medarbetare som möter barn och ungdomar i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola och kulturskola. Vi arbetar också med studie- och yrkesvägledning, it-pedagogik, elevhälsa, skolskjutsar och administration. Vi är Söderhamn!

Förskollärare till Söderhamns kommun

Regioner
Kategorier
Utgår

2018-12-16

Ansök nu

Dela detta jobb