skoljobb.se

RWF Järvastaden är en nystartad förskola som växer. Vi utökar förskolan med ett antal avdelningar till hösten samt flyttar in i en ny byggnad. Förskolan kommer att bestå av 12 avdelningar och ha plats för cirka 220 barn. Varje arbetslag kommer att bestå av både förskollärare och barnskötare. Du som förskollärare kommer att vara arbetslagsansvarig och tillsammans med ditt arbetslag driva verksamheten på din avdelning framåt utifrån våra styrdokument och beslut. Som förskollärare har du det pedagogiska ansvaret för undervisningen och tillsammans med ditt arbetslag, ansvarar ni för att läroplanen efterföljs med pedagogisk planering, utvärdering och analyser.

Genom att arbeta i spännande projekt som utvecklas genom pedagogisk dokumentation och stödjande lärmiljöer driver vi vår utveckling framåt. Du tillsammans med de andra arbetalagsansvariga och ledning kommer att driva utvecklingsfrågor och förnyelse. Goda möjligheter för personlig utveckling kommer att finnas. Tillsammans med ditt arbetslag ska ni löpande informera vårdnadshavare om barnens utveckling och lärande enligt förskolans läroplan. Vi använder oss av Tyra som IT-verktyg.

Vi söker förskollärare eller lärare mot de yngre åldrarna med förskollärarlegitimation. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ha varit arbetslagsansvarig men det är inte ett måste. Vi ser gärna att du som söker delar våra värderingar och vår uppfattning hur en god verksamhet bedrivs. Du tror på att barn kan och vill och har förmågan att individanpassa verksamheten. Du ser till att barnen får rikliga möjligheter att utveckla sina karaktärer och förmågor. Du ska ha ett tillåtande förhållningssätt men ändå skapa lugn och trygghet i barngruppen. Du ska bemöta barn och vuxna med respekt och se ditt uppdrag som världens viktigaste arbete.

Vi söker dig som är lösningsfokuserad och tänker att ”här får jag, här kan jag, här utmanas jag”. Du har god förmåga att leda och motivera andra samt skapa engagemang och delaktighet. Du ska vara tydlig, kunna planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt samt ha god förmåga att dela med dig av dina kunskaper. Du bör ha erfarenhet av pedagogisk dokumentation, IKT samt ett flexibelt arbetssätt. Nyfikenhet och en medforskande inställning är ett måste.
Meriterande:
Stor egen drivkraft med förmågan att se möjligheter
Mål- och resultatinriktad
Stresstålig
IKT kunskaper

Raoul Wallenbergförskolorna växer. Vår verksamhetsidé är att kunna erbjuda barn och vårdnadshavare en sammanhållen skolgång från förskola till grundskolans årskurs 9. Vår vision är ”att vi vill bidra positiv till utveckling av svensk förskola, skola och därmed Sverige”. Vi har Raoul Wallenberg som vår förebild och strävar att bedriva vår verksamhet i hans anda. Våra fyra ledord är ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft och inspirerade av Raoul Wallenberg och hans livsgärning. Vi är övertygade om att ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft är förmågor som leder till ett lyckligt, harmoniskt och framgångsrikt liv.

Vi har både skolor och förskolor och finns idag i Bromma, Mariehäll, Skokloster, Skövde, Uppsala och Solna. Vi öppnar under 2018 nya förskolor i Ekerö och Haninge.

www.raoulwallenbergskolan.se/rwf-jarvastaden

Förskollärare till vår förskola, RWF Järvastaden i Solna

Regioner
Kategorier
Utgår

2018-06-24

Ansök nu

Dela detta jobb