skoljobb.se

logga

Förste förskollärare till förskolor Slaka/Skeda/Vallstaden/Mjärdevi

Regioner
Kategorier
Utgår

2022-10-03

Ansök nu

Förste förskollärare till förskolor Slaka/Skeda/Vallstaden/Mjärdevi

Om arbetsplatsen

Förskoleområdet består av sju förskolor som tagit ställning för ett utforskande och projekterande arbetssätt. Vi arbetar utifrån ett gemensamt, övergripande tema som mynnar ut i en rad olika projekt på våra förskolor, där barns nyfikenhet och delaktighet är viktiga värden. En förutsättning för att kunna arbeta projekterande är den pedagogiska dokumentationen. Genom den reflekterar vi för att upptäcka och fånga barnens nyfikenhet och frågor. Pedagogisk dokumentation hjälper oss dessutom synliggöra lärprocesser där vi kan se barnens förändrade kunnande, vilket ligger till grund för hur vi fortsatt utmanar dem och utvecklar undervisningen.

I vårt område ser vi den pedagogiska miljön som en viktig del i barns lärande och strävar efter att den ska väcka nyfikenhet, förundran och utmana till utforskande. Vi vill att du delar vår syn på att miljön ska utformas så att den är tillgänglig, tydlig och tilltalande. Hos oss är det viktigt att barnen ges möjlighet att vara kreativa, uttrycka sig och förundras genom de hundra språken.

Arbetsbeskrivning

Som förste förskollärare har du uppdrag att handleda, coacha och stödja kollegor för att utveckla och arbeta för en hög och likvärdig kvalitet i utbildningen. Du kommer att samverka med ledningsgruppen för området. Ditt specifika uppdrag kan se olika ut beroende av behov i organisationen, men bygger på att du leder processer som utvecklar kollegialt lärande och verkar för att utveckla undervisningen så att den utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Du arbetar 80% av din tjänstgöring i grunduppdraget som förskollärare och 20% av din tjänstgöring fokuserar uppdraget som förste förskollärare. Som förskollärare i förskolan ansvarar du för undervisningen genom att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Du ansvarar för att planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i förskolan i samarbete med kollegor.

Kvalifikationer

Du som söker har förskollärarutbildning, lärarutbildning med inriktning mot förskola eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. För att vara aktuell för uppdrag som förste förskollärare har du flerårig och välrekommenderad tidigare erfarenhet av rollen som förskollärare samt att du innehar förskollärarlegitimation. Vi ser gärna att du har goda kunskaper inom systematiskt kvalitetsarbete och digitalisering.

Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lpfö18) ska organisera och genomföra arbetet så att barnet får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje barn kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

I din roll som förskollärare har du goda kunskaper om förskolans uppdrag och är väl bekant med förskolans läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det har du förmågan att anpassa din undervisning till barnen och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för barnets utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma. Som förskollärare är du en god förebild. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.

Information om tjänsten

Tillträde: 2023-01-01 eller enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning som förskollärare med visstidsförordnande som förste förskollärare. Förordnandet gäller 3 år.

Sysselsättningsgrad: 100 %

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 10083

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.

Dela detta jobb

logga
Förste förskollärare till förskolor Slaka/Skeda/Vallstaden/Mjärdevi

Linköpings kommun