skoljobb.se

logga

Förste förskollärare till förskolor Vimanshäll/Berga

Regioner
Utgår

2023-06-06

Ansök nu

Förste förskollärare till förskolor Vimanshäll/Berga

Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter

Vi söker nu en förskollärare med uppdrag som förste förskollärare som vill bli en del av vårt team och vara med och utveckla vår utbildning tillsammans med engagerade kollegor, barn och vårdnadshavare. Som förste förskollärare i Förskolor Berga Vimanshäll är du en del av den utökade ledningsgruppen och bistår i att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen och undervisningen.

Som förste förskollärare arbetar du 20% av din tjänstgöring i samverkan med vår andra förste förskollärare med att med att handleda och stödja kollegor för att utveckla och arbeta för en hög och likvärdig kvalitet i utbildningen. Du är även mentor för blivande förskollärare under pågående utbildning. Du kommer att leda processer som utvecklar kollegialt lärande samt verka för att utveckla undervisningen så att den utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I uppdraget håller du dig underrättad om aktuell forskning och verkar för att denna används i utbildningen/undervisningen. Du behöver ha god kunskap i digitala verktyg som används som en viktig del i förste förskollärare uppdraget .

Förste förskollärare arbetar i förskolan på uppdrag av bitr. rektor/rektor. Förste förskolläraren har genom sambandet mellan egen undervisning och utvecklingsuppdrag med kollegor ett samordnat uppdrag att med fokus på den direkta undervisningen på bästa sätt främja varje barns lärande. Främja och vara en förebild för en likvärdig undervisning och en ökad måluppfyllelse. Utifrån resultatanalys, driva utvecklingsarbetet inom särskilda områden. Samverka med och stödja övriga arbetslag och enskilda medarbetare inom förskoleområdet på uppdrag av rektor/bitr.rektor.

Tid för uppdraget som förste förskollärare är 20% och arbete i barngrupp med därtill hörande arbetsuppgifter 80%. Arbetar förste förskollärare deltid ska arbetet i barngrupp vara minst 55%. Uppdraget är ett visstidsförordnande med en tillsvidareanställning som förskollärare. Förordnande som förste förskollärare är tre
år.

Din arbetsplats

Berga Vimanshäll förskolor söker nu en förste förskollärare. Området består av fem förskolor, Häggvägen 17, Älgvägen 14, Ridhusgatan 4 , Konstruktörsgatan 29 och Vårdkasvägen 3. Vår vision är att ge varje barn förutsättningar att hitta nya vägar att möta morgondagen och att utbildningen ska präglas av att vara rolig , trygg och lärorik för såväl barn som personal.

Våra långsiktiga mål är att utbildningen genomsyras av ett språk- och kommunikationsutvecklande arbetssätt där
varje barn ges möjlighet att ha ett reellt inflytande i utbildningen. Utbildningen utgår från barnets bästa och genomsyras av ett värdegrundsarbete där varje barn möter engagerade vuxna som möjliggör för barnen att använda sin kompetens.

Utbildningen och undervisningen sker genom ett målstyrt och projekterande arbetssätt där dokumentation av varje barns utveckling och lärande utgör underlag för reflektion, analys och planering av fortsatt arbete. Detta dokumenteras och analyseras för vidare planering i vårt verktyg Infomentor, för systematiskt kvalitetsarbete. Du ges möjlighet till reflektion dels i arbetslaget för att utveckla utbildningen och tillsammans med andra förskollärare på förskolan. Du har även egen pedagogisk utvecklingstid.

Du som söker

Du som söker har förskollärarlegitimation, alternativt har du slutförd eller pågående utbildning till förskollärare. Du ska även ha erfarenhet av arbete som förskollärare inom förskola, eller ha annan erfarenhet av arbete med barn som arbetsgivaren bedömer relevant.

Som förste förskollärare har du flerårig och välrekommenderad tidigare erfarenhet av rollen som förskollärare och du innehar förskollärarlegitimation.

Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lpfö18) ska organisera och genomföra arbetet så att barnet får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje barn kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

I din roll som förskollärare är du väl medveten om mål och kvalitetsstandard för förskolans verksamhet. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt i undervisningen och förskolans vardag. Du skapar goda relationer och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll. Du leder arbetet med både barn och kollegor genom motivation, engagemang och delaktighet. Som förste förskollärare är du en kunskapsresurs för andra och underhåller dina kunskaper kontinuerligt.

Övrig information

Tillträde: 2023-08-01

Anställningsform: Visstidsförordnande med tillsvidareanställning som förskollärare. Förordnandet som förste förskollärare är 3 år.

Sysselsättningsgrad: 100 %

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 11232

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.

Dela detta jobb

logga
Förste förskollärare till förskolor Vimanshäll/Berga

Linköpings kommun