skoljobb.se

Arbetsplatsbeskrivning 
Vill du vara med och utveckla undervisningen i engelska och andra ämnen på Hisingstorpsskolan?
Välkommen att söka tjänst som förstelärare på Hisingstorpsskolan inom Bymarkens skolområde.
Skolområdet är beläget i natursköna omgivningar på Bymarken i Jönköping. För närvarande finns drygt 450 elever i åk F-6 på skolan. Skolan är organiserad i arbetslag årskursvis där lärarna arbetar ämnesinriktat i den mån verksamheten tillåter. I vårt skolområde ingår även Vätterslundsskolan F-3. Våren 2018 flyttade vi in i om- och tillbyggda lokaler som inrymmer skolmåltid, administration, personalrum m.m.

Arbetsuppgifter 
Tjänsten avser i första hand undervisning och arbete med uppgifter som hör till undervisningen. Andra uppdrag kan vara att stödja och utveckla skolområdets lärare i deras undervisning och/eller att initiera och leda projekt i syfte att utveckla undervisningen. Du kommer också att leda arbetet med att utveckla undervisningen genom att planera och genomföra nätverksträffar med fokus på olika ämnen, tillsammans med de övriga förstelärarna på skolan. Du ges möjlighet att utforma ditt försteläraruppdrag i samråd med skolledningen - Vi upprättar en individuell uppdragsbeskrivning som revideras en gång per läsår.

Vi värdesätter olikheter och en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer för att alla elever ska må bra och kunna nå målen. Tillsammans med övrig personal ansvarar du för att ge eleverna ett meningsfullt och utmanande lärande. Under läsåret 18/19 kommer du att undervisa i engelska och ett eller flera ämnen i åk 4.

Kompetenskrav 
Vi söker dig som 
-är meriterad förstelärare i engelska och/eller annat ämne.
- genom dokumentation har redovisat minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar som lärare i skolväsendet.
- har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och
- har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen i ämnet engelska och andra ämnen samt att utveckla skolverksamheten som helhet.

Övrigt 
Vi fäster stor vikt vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet för tjänsten.
Du förväntas ha god vana att dokumentera ditt arbete och har god kompetens gällande IT och digitala verktyg. Skolan jobbar med rastverksamhet som en del i trygghetsarbetet och ”rastpedagoger” leder det arbetet. Vi har nära till naturen och vår ”skolskog”. Hisingstorpsskolan är också övningsskola för studenter, vilket bidrar till skolans utvecklingsarbete. Läsåret 18/19 deltar vi i kompetensutvecklingen "IT för bättre lärande".

För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång.

Välkommen med din ansökan!

Upplysningar 
Rektor Lena Nordh-Jonsson: tel 036-10 61 72,
bitr rektor Sofia Wissö: tel 036-10 68 84,
bitr rektor Jonna Nilsson: tel 036-107092
eller arbetsplatsombud för Lärarförbundet, Marie Sundberg: tel 0736-383350 eller
Elisabet Danielsson: tel 0702-385389

Förstelärare åk 1-6 , engelska

Regioner
Utgår

2018-07-22

Ansök nu

Dela detta jobb