skoljobb.se

Förstelärare allmändidaktik

Ansök nu

Förstelärare allmändidaktik

Råslätts skolområde

Välkommen till Råslättsskolan!
Att arbeta hos oss ger dig många möjligheter till ett inspirerande och utvecklande arbetssätt. Du får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll både enskilt och tillsammans med arbetslaget. På skolområdet finns en stor erfarenhet av att arbeta med elever från olika kulturer, det finns också ett stort engagemang kring att ge våra elever en utbildning av hög kvalitet.

Vårt skolområde består av Råslättsskolan som är en nybyggd F-6 skola med 490 elever och Grästorpsskolan som är en F-3 skola med 90 elever. Råslättsskolan är en mångkulturell skola med många språk och här är fritidshem integrerade i skolan. Skolan har även en förberedelseklass för nyanlända elever åk 3-6. I vårt närområde finns tillgång till skridskobana, badhus, skog, idrottsplats, aktivitetsarena och fotbollsplan med konstgräs.

Arbetsuppgifter
Försteläraren ska i första hand undervisa och arbeta med uppgifter som hör till undervisningen. I denna tjänst ingår klasslärarskap. Andra uppdrag som ingår är att stödja och utveckla lärare i deras undervisning. Det ingår också i uppdraget att medverka i skolans utvecklingsgrupp för att utveckla Råslättsskolans kvalitet och höja måluppfylllelsen. Som förstelärare handleder du i arbetet med att stödja och utveckla kollegor i syfte att förbättra undervisningen.

Kompetenskrav
Kraven för att vara meriterad till förstelärare är att du:

• Är legitimerad lärare 4-6 alternativt 1-7.
• Genom dokumentation kan redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar som lärare i skolväsendet.
• Har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat.
• Har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen och i övrigt bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

Rekryteringsprocessen
Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför tjänsten söks, beskrivning av kunskaper inom IKT (informations- och kommunikationsteknik) och akademiska meriter. Förutom det personliga brevet ska ansökan också innehålla:

• CV
• Lärarlegitimation
• Examensbevis
• Studieintyg (Ladok)
• Blanketten "Utlåtande förstelärare" från din rektor (gäller ej för meriterade).

Du som söker ansvarar själv för att dela ut blanketten "utlåtande till rektor". Ifylld blankett skickas in till maria.sparf@jonkoping.se.

Ansökan sker i två steg. Din ansökan behandlas och efter det kan du som inte redan är förstelärare bli erbjuden att genomgå en meritering till förstelärare. Mer information och de handlingar som behövs till din ansökan som förstelärare finns på vår hemsida www.jonkoping.se (http://www.jonkoping.se/), sök förstelärare.

Övrigt
Tänk på att Skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång. Du hittar ansökan om belastningsregister här (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/).

Rekrytering kan komma att ske löpande under ansökningstiden.

Upplysningar
Mona Olofsson, t.f. rektor tfn 036-10 23 85
Ann-Christin Bomberg, bitr. rektor tfn 036-10 71 10
Maria Sparf, tfn 036-10 24 23, maria.sparf@jonkoping.se

Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dela detta jobb

Förstelärare allmändidaktik

Jönköpings kommun