skoljobb.se

Förstelärare årskurs 4-6 Björkviks skola

Ansök nu

Förstelärare årskurs 4-6 Björkviks skola

Arbetsplatsen

Katrineholm är en kommun i stark tillväxt där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg. Vi växer - väx med oss! Katrineholms skolor erbjuder en trygg och utvecklande skolgång med det kreativa och lustfyllda lärandet i fokus. Här får barn och elever förutsättning att utveckla sina talanger och blomstra i sin egen takt. Vi är i ett spännande utvecklingsskede där bland annat bygget av två nya skolor står för dörren. Inom bildningsförvaltningen har vi förskola, grundskola, gymnasieskola, kulturskola, central barn- och elevhälsa och en mottagningsenhet för nyanlända elever. Tillsammans skapar vi möjligheter att nå visionen ”Läge för liv och lust”. Björkviks skola är en liten F-6-skola med tillhörande fritidshem som ligger cirka tre mil utanför centralorten Katrineholm. Skolan har gott om undervisningslokaler av olika storlekar och har en fantastisk lärmiljö till sitt förfogande med närhet till skog och natur. Mitt i skolan finns skolbiblioteket, vilket även är en filial öppen för allmänheten. Skolan har tillgång till ett elevhälsoteam som består av skolsköterska, kurator och rektor. Vi har även skolpsykolog och specialpedagog kopplade till vårt elevhälsoteam. Björkviks skola arbetar med ett spännande projekt för likvärdig skola med ledorden Samverkan-Samarbete-Samsyn, och vi samarbetar på skolan för att ta tillvara på de kompetenser vi har. Arbete med utmanande undervisning för hög måluppfyllelse är ett annat av våra utvecklingsprojekt. För att främja utveckling och lärande hos våra elever kommer vi under kommande läsår att göra insatser kring extra anpassningar och särskilt stöd samt genomföra utbildning inom NPF. Björkviks skola deltar i Katrineholms kommuns digitala resa och samtliga elever på skolan har tillgång till en egen iPad. Som anställd får du tillgång till en Mac och en iPad som arbetsverktyg. Alla våra klassrum är utrustade med Smartboards.

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som tillsammans med oss vill fortsätta utveckla arbetet med elevernas lärande och arbeta för hög måluppfyllelse. Dina arbetsuppgifter består huvudsakligen av undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Du ansvarar för att planera, undervisa, dokumentera och följa upp undervisningen utifrån våra styrdokument. Du kommer att ha ansvar för klasslärar- och mentorskap för elever i årskurs 4-6. I försteläraruppdraget ingår att du ska bidra till skolutveckling, ökad måluppfyllelse samt stärka det vetenskapliga förhållningssättet på skolan. Detta kan ske i form av pedagogiskt riktade handlednings- och utbildningsuppdrag och/eller utvecklande av ett eller flera specifika ämnesområden. Du ska stödja och coacha andra lärare genom att initiera och leda pedagogiska diskussioner och utveckla ämnesdidaktik och metodik. Du ska leda kollegiala samtal på utvecklingstid, kompetensutvecklingsdagar och i andra möten. Du ska genomföra lektionsbesök utifrån förutbestämda fokusområden i undervisningen och utifrån dessa föra handledande samtal i syfte att utveckla undervisningen. Att ta emot besök av kollegor under egna lektioner och undervisningssituationer ingår också i uppdraget. Du kommer att ingå i förstelärarteamet i samordningsområde ÖST, där både Björkviks skola och Sandbäcksskolan ingår. Du får möjlighet att delta i kontinuerliga träffar med övriga förstelärare i området.

Kvalifikationer

Vi söker dig om har grundskollärarexamen årskurs 4-6. Även du som är utbildad F-6-lärare är välkommen med din ansökan. Lärarlegitimation är ett krav. För att ett försteläraruppdrag ska bli aktuellt ska du genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet. För försteläraruppdraget krävs att du har ett gott och framgångsrikt ledarskap i klassrummet och är skicklig i planering och utvärdering av din egen undervisning. Du har god förmåga att arbeta både tillsammans med andra och självständigt och vill och vågar handleda kollegor. Du är innovativ och har god förmåga att skapa engagemang. Det är av avgörande betydelse att du har förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Ett formativt förhållningssätt är en självklarhet. Minst fyra års erfarenhet krävs.

Dela detta jobb

Förstelärare årskurs 4-6 Björkviks skola

Katrineholms kommun