skoljobb.se

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning
Enbacksskolan är en F-9 skola med 420 elever och finns i vackra lokaler i Tensta. Vi tror att alla elever kan lyckas. Engagemang, flexibilitet, tydlighet, samarbete , höga förväntningar och kollegialt lärande är våra vägledande värderingar. Vi ser oss själva som en lysande stjärna på Stockholms skolhimmel. Du kan bekanta dig med oss via skolans hemsida, Instagram, Twitter och Enbacksskolans podcast..

Arbetsbeskrivning
Du undervisar i ett trelärarsystem i åk 3 i höst. Du är behörig i alla teoretiska ämnen på lågstadiet. Mentorskap ingår i din anställning. i din anställning ingår skolsamverkan med fritidshemmet.

Som förstelärare uppfyller du både Skolverkets och Utbildningsförvaltningens krav på behörighet och kvalifikationer.

Som förstelärare ansvarar du för

- att stödja kollegorna på skolan i att utveckla metoder för läsinlärning, särskilt ASL
- att bedriva utvecklingsarbete med inspiration från läslyftet på arbetslagsmötena och skolövergripande
- Vid behov stödjer du andra i att utveckla klassrumsledarskapet, observerar och ger feedback samt stödjer i samtalsform eller modellerar med exempel.
- Tillsammans med skolans andra förstelärare och skolledningen driver du utveckling inom skolans prioriterade områden och planerar skolans studiedagar.
Kvalifikationer
Du är legitimerad i alla teoretiska ämnen på lågstadiet.

Förstelärare ska

1. Uppfylla Skolverkets minimikrav:

av Skolverket legitimerad lärare och kunna uppvisa denna vid anställning
genom dokumentation kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet
ha visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ha ett starkt intresse för att utveckla undervisningen
av huvudmannen, även i övrigt, bedömas som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen
2. Även ha uppfyllt kvalifikationerna för dokumenterat yrkesskicklig lärare enligt utbildningsnämndens beslut (dnr: 13-201/635).

Genom systematisk och strukturerad dokumentation visat att läraren;

har särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat
kan synliggöra elevernas lärande och resultat
har stort engagemang i undervisning och arbetar för hela skolans och alla elevers utveckling
skapar en trygg lärandemiljö och har höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas
utvecklar sin praktik och bidrar till kollegors och yrkets kunskapsutveckling.
Med minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet, avses:

Aktivt arbete med barn och elever i en undervisningssituation enligt skollagens definition av undervisning ((2010:800 1 kap §3): sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden.),
De fyra åren ska vara på minst halvtid och undervisningen ska ha bedrivits i de årskurser som lärarens legitimation ger behörighet för,
Undervisningen ska ha genomförts efter det att läraren erhållit sin behörighetsgivande lärarexamen.
Läraren ska vidare ha visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ha ett starkt intresse för att utveckla undervisningen.

Övrigt
Arbete i en teamorganisation kräver en välutvecklad kommunikations- och samarbetsförmåga.

Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Anställningsform    Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning    Heltid
Tillträde    enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar    1
Sysselsättningsgrad    100%
Referensnummer    2019/3207

Kontakt    
Raija Ikonen, 0850803925
Facklig företrädare    
Lars Häggström, LR, 08-508 03 900 (exp)
Henrik Piehl, Lärarförbundet, 08-508 03 900 (exp)
Legitimationskrav    Lärare
Utbildningskrav    Högskola/universitet

Förstelärare Enbacksskolan lågstadiet

Ansök nu

Dela detta jobb