skoljobb.se

Förstelärare i allmändidaktik

Regioner
Utgår

2019-02-20

Ansök nu

Förstelärare i allmändidaktik

Södergårdsskolan

Arbetsplatsbeskrivning
Enheten ligger i södra delen av Huskvarna, och består av förskoleklass, åk 1-6 och fritidshem. På vår skola utgår vi från en tydlig värdegrund och ett positivt förhållningssätt till elever och till varandra som kollegor.

Arbetsuppgifter
Försteläraren ska i första hand undervisa och arbeta med uppgifter som hör till undervisningen. I din tjänst ingår klasslärarskap på lågstadiet. Andra uppdrag kan vara att stödja och utveckla lärare i deras undervisning eller att initiera och leda projekt i syfte att förbättra undervisningen. Du kommer också ingå i skolans förstelärargrupp.

Kompetenskrav
Meriterad förstelärare
Kraven för att vara meriterad till förstelärare är att du:
• är legitimerad lärare F-3, 1-7
• genom dokumentation kan redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar som lärare i skolväsendet
• har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat,
• har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen, och
• även i övrigt bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen

Övriga kompetenskrav:
Du strävar efter att utveckla varje elevs förmågor kunskapsmässigt och socialt. Du har lätt för att skapa personliga relationer med eleverna och arbetar för trygghet och studiero. Du är en person som finns till för alla elever på skolan och du anammar skolan gemensamma förhållningssätt, du har gärna erfarenhet av att ha arbetat med barn med särskilda behov och har omvittnat goda ledaregenskaper.
För att trivas med oss har du:
- en positiv och flexibel grundinställning
- en väl utvecklad ansvarskänsla
- en drivande initiativkraft och nyfikenhet
- en vilja att samverka

Rekryteringsprocessen
Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför tjänsten söks, beskrivning av kunskaper inom IKT (informations- och kommunikationsteknik) och akademiska meriter.

Förutom det personliga brevet ska ansökan också innehålla:
•CV
•Lärarlegitimation
•Examensbevis
•Studieintyg (Ladok)
•Utlåtande förstelärare från din rektor (gäller för ej meriterade)

Du som söker ansvarar själv för att dela ut blanketten om utlåtande till rektor som efter att besvarat den skickar in enkäten per mail till maria.sparf@jonkoping.se

Övrigt
Ansökan sker i två steg. Din ansökan behandlas och efter det kan du som inte redan är förstelärare bli erbjuden att genomgå en meritering till förstelärare. Mer information och de handlingar som behövs till din ansökan som förstelärare finns på vår hemsida www.jonkoping.se, sök förstelärare.

För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång.

Du hittar ansökan om belastningsregister här (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/).

Välkommen med din ansökan!

Upplysningar
Katarina Vågerdal, Rektor, 036-10 39 74
Hans Sandblad Lärarförbundet 036-102375
Maria Sparf 036-10 24 23
maria.sparf@jonkoping.se

Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dela detta jobb

Förstelärare i allmändidaktik

Jönköpings kommun