skoljobb.se

Anställningsform Tillsvidare
Omfattning 100
Tillträdesdag 2019-10-15
Sista ansökningsdag 2019-08-18
Referensnr 19-60-1753

Vill du ha ett av de viktigaste och roliga uppdragen som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje!   

Välkommen till oss 
Som förstelärare inom förskolan är du med och skapar förutsättningar för att bidra till förskolans ökade måluppfyllelse. Som förstelärare är du anställd på centrala utbildningsförvaltningen, med placering på en förskola utifrån behov och prioritering för att sträva mot en likvärdig utbildning.

Ditt nya jobb 
Som förstelärare i förskolan ska du, utöver förskollärarens ordinarie uppdrag, stödja medarbetarna i det dagliga pedagogiska arbetet med barnen. Detta innebär att du

 • är en god förebild för arbetslaget i det pedagogiska vardagliga arbetet och genom din egen praktik visar goda exempel,
 • initierar och driver utveckling av undervisningen,
 • medverkar till att förskolans arbete vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet genom att vara omvärldsorienterad och hålla sig uppdaterad kring aktuell forskning,
 • leder reflektioner kring den pedagogiska verksamhetens innehåll, utveckling och barns lärande,
 • leder processer som utvecklar kollegialt lärande på den egna enheten,
 • aktivt deltar i nätverk för att utveckla kollegialt lärande samt likvärdighet inom kommunen,
 • ansvarar för att i samarbete med arbetslag och ledningsgrupp följa upp och analysera det pedagogiska arbetet genom det systematiska kvalitetsarbetet.
 • kvalitetssäkrar introduktionsperiod för nya medarbetare på enheten.

Kompetenskrav 
För att bli förstelärare inom förskolan i Jönköpings kommun ska du uppfylla nedan krav

 • Legitimerad förskollärare
 • genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete inom ramen för en eller flera anställningar som lärare i förskolan,
 • uppvisa särskilt god förmåga att ansvara och verka för att verksamheten utformas i enlighet med förskolans läroplan och övriga styrdokuments mål och intentioner,
 • visar dokumenterad förmåga att utveckla undervisningen i förskolan,
 • har dokumenterad erfarenhet av att leda kollegor i utvecklingsarbete.

Bra att veta 
Din ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför tjänsten söks, beskrivning av kunskaper inom IKT (informations- och kommunikationsteknik) och akademiska meriter. Förutom det personliga brevet ska ansökan också innehålla CV, Lärarlegitimation, Examensbevis, studieintyg samt blanketten Förskolechefs utlåtande - första urval. Du som söker ansvarar själv för att dela ut blanketten om utlåtande till förskolechef/rektor.

Urvalsprocessen sker i två steg. Din ansökan behandlas och efter det kan du som inte redan är förstelärare bli erbjuden att genomgå en meritering till förstelärare. Mer information och de handlingar som behövs till din ansökan som förstelärare finner du på jonkoping.se.

Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång. Du hittar ansökan om belastningsregister här.

Upplysningar 
Peter Lindström, chef för förskola, peter.lindstrom@jonkoping.se, 036-105403
Maria Sparf, utvecklingsstrateg, maria.sparf@jonkoping.se

Förstelärare i förskolan

Regioner
Kategorier
Utgår

2019-08-18

Ansök nu

Dela detta jobb