skoljobb.se

logga

Förstelärare i fritidshem till Folkungaskolan

Regioner
Utgår

2023-06-06

Ansök nu

Förstelärare i fritidshem till Folkungaskolan

Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter

Som lärare i fritidshem ansvarar du för undervisningen i fritidshemmet genom att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Du har ansvar för att planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i fritidshemmet. Under skoldagen när fritids är stängt kommer du bland annat bli ianspråktagen för att genomföra rastaktiviteter, äta med elever, stödja enskilda eller grupper av elever i undervisning. Detta i ett nära samarbete med övrig personal på åk 4-6.

Uppdraget som förstelärare i fritidshem innebär att arbeta för att utveckla undervisningen inom verksamheten. Förutom uppdraget som lärare i fritidshem gäller följande generella uppdrag för förstelärare i fritidshem:

  • Handleda (coacha) och stödja kollegor för att utveckla och arbeta för en hög och likvärdig kvalitet i verksamheten.

  • Vara mentor för blivande lärare i fritidshem/fritidspedagoger under pågående utbildning.

  • Leda processer som utvecklar kollegialt lärande.

  • Hålla sig underrättad om aktuell forskning och verka för att denna används i verksamheten/undervisningen.

  • Verka för att utveckla undervisningen så att den utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Försteläraren i fritidshemmet har genom sambandet mellan egen undervisning och utvecklingsuppdrag med kollegor, ett samordnat uppdrag att med fokus på den direkta undervisningen på bästa sätt främja elevernas lärande. Tid för uppdraget avsätts i dialog med ansvarig rektor, dock minst 10% av arbetstiden.

Din arbetsplats

Folkungaskolan är en kombinerad grund- och gymnasieskola belägen i centrala Linköping på bekvämt gångavstånd från city. Totalt finns ca 1500 studerande, varav ca 750 i grundskola och 750 inom gymnasieskolan, samt 180 anställda på skolan. Vi strävar ständigt efter att utveckla vår skola för att skapa möjligheter för både elev och personal att utvecklas i sitt lärande.

Folkungaskolan åk 4-6 är två parallell med 28 elever i varje klass. Alla elever i årskurs 4-6 går musikprofil, vilket innebär att de sjunger körsång flera gånger i veckan och har mer musikundervisning. Under året genomförs flera schemabryt med olika konserter. Elever och majoriteten av undervisande lärare samt all fritidspersonal har sina hemklassrum respektive arbetsrum i en flygelbyggnad strax bredvid huvudhuset.

Folkungaskolan åk 4-6 har haft fritidshem i två år och är fortfarande i ett uppbyggnadsskede hur fritidshemmen och skola ska organiseras och fungera för att på bästa sätt göra att hela dagen för eleverna blir så bra som möjligt. Det innebär att det finns goda möjligheter att vara med och påverka och utforma verksamheten. Fritidshemmet består i nuläget av en avdelning. Vi räknar med att ha ca 75 inskrivna elever till hösten där alla elever går i åk 4-6 på skolan.

Som nyanställd får du en introduktionsplan för att skapa bästa förutsättningar att komma in i arbetet och bli en del av ʺfolkungaandanʺ. Folkungaskolan är en stor skola men med en unik sammanhållning. Skolan präglas av en härlig stämning där alla, såväl elever som personal, bidrar till engagemang och gemenskap. 

Du som söker

Du som söker har lärarlegitimation för fritidshem. Du har även tidigare erfarenhet av det pedagogiska arbete som uppdraget som lärare i fritidshem innebär.

Som förstelärare i fritidshem har du flerårig och välrekommenderad tidigare erfarenhet av rollen som grundlärare i fritidshem och du innehar lärarlegitimation, samt en särskilt god förmåga att förbättra elevernas resultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisning.

Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

I din roll som lärare i fritidshem har du goda kunskaper om fritidshemmets uppdrag och är väl bekant med fritidshemmets läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det har du förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma. Som lärare i fritidshem är du en god förebild. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.

Övrig information

Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Visstidsförordnande med tillsvidareanställning som lärare. Förordnandet som förstelärare är 3 år.

Sysselsättningsgrad: 100 %

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 11268

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.

Dela detta jobb

logga
Förstelärare i fritidshem till Folkungaskolan

Linköpings kommun