skoljobb.se

Arbetsplatsbeskrivning 
Välkommen att söka tjänst som lärare i matematik och NO-ämnen på Rosenlundsskolan 7-9!
Rosenlundsskolan ligger centralt i Jönköpings östra stadsdelar och är världen i miniatyr. Vi är stolta över vår mångfald och vet att den berikar hela skoldagen. Från skolan har vi nära till naturen med skolskogen vid Vättern och Bondbergets naturreservat inom gångavstånd. I Rosenlundsskolans närområde finns dessutom flera fritids- och idrottsarenor som vi utnyttjar kontinuerligt i verksamheten, t ex Kinnarps arena, Rosenlundsbadet, KFUM och Ungdomens hus. På Rosenlundsskolan 7-9 går ca 400 elever och här arbetar 50 personal. Vi är en arbetsplats som präglas av en trygg och positiv atmosfär, vilket elevernas årliga trygghetsenkät och medarbetarenkäten visar.

Arbetsuppgifter 
Försteläraren ska i första hand undervisa och arbeta med uppgifter som hör till undervisningen. Andra uppdrag kan vara att stödja och utveckla lärare i deras undervisning eller att initiera och leda projekt i syfte att förbättra undervisningen.

Du ingår i Rosenlundsskolans utvecklingsgrupp tillsammans med övriga förstelärare på skolan med uppdrag att driva skolans utveckling inom digitalisering och tillgänglighet framåt. Du kommer också att vara drivande i matematikämneslaget där ni tillsammans fortsätter att utveckla undervisningen för att ytterligare höja kvalitet och måluppfyllelse.
Du undervisar i matematik och ev. andra ämnen beroende på ämneskompetens och tillhör ett arbetslag i nära samarbete kring de gemensamma eleverna. Arbetet kräver ett flexibelt förhållningssätt, initiativrikedom, god samarbetsförmåga och en positiv elevsyn. 

Kompetenskrav 
Kraven för att kunna utses till förstelärare är att du:

•är legitimerad lärare
•genom dokumentation kan redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar som lärare i skolväsendet
•har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat,
•har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen, och
•även i övrigt bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen

Övrigt 
Mer viktig information och de handlingar som behövs till din ansökan som förstelärare finns på vår hemsida www.jonkoping.se, sök förstelärare.

Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång. Du hittar ansökan om belastningsregister på länken nedan.

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/ 

Upplysningar 
Maria Sparf, Utvecklingsstrateg: 036-10 24 23
Lotta Johansson, rektor: 036-10 64 00
Jessica Schönbeck, biträdande rektor: 036-10 63 51
Nina Dale, Lärarförbundet: 036-10 63 42

Förstelärare i matematik

Ansök nu

Dela detta jobb