skoljobb.se

Förstelärare i matematik, åk 4-9

Ansök nu

Förstelärare i matematik, åk 4-9

Silverdalsksolan

Arbetsbeskrivning

Som förstelärare i matematik hos oss i Silverdalsskolan har du fokus på elevers lärande i vid mening. Du undervisar i matematik och NO-ämnen, samt bidrar till utveckling av matematikundervisningen i skolan i stort. Du har särskilt fokus på hur matematikundervisning kan utformas för att samtidigt utmana elever som redan presterar högt och motivera de elever som just nu kämpar med matematiken. Du kommer att ingå i en grupp av förstelärare som under kommande läsår arbetar nära rektor med frågor kring tillgänglighet och själva undervisningens utformning.

Kvalifikationer

Du har lång erfarenhet av undervisning och mycket goda referenser gällande såväl egen undervisning som mentorskap och utvecklingsarbete i skola. Du har dokumenterad erfarenhet av att driva fortbildnings- och utvecklingsarbete inom matematikämnet. Kanske har du varit matematikutvecklare och/eller handledare inom matematiklyftet?

Du är legitimerad lärare i matematik i åk 4-9, samt har legitimation i NO-ämnen på mellan- och/eller högstadiet. En förutsättning för att göra ett gott arbete hos oss är att du är nyfiken på att lära dig mer. Du har säkert deltagit i intressanta fortbildningar under dina år i skolan. Kanske har du deltagit i något kring språkutvecklande arbetssätt, didaktiskt ledarskap - att leda genom undervisning, svenska som andraspråk, NTA etc?

För att göra ett gott arbete trivas hos oss i Silverdalsskolan är det av yttersta vikt att du är bekväm med att arbeta i Googlemiljön. Drive, Teams och Meet är vardag hos oss. Om du arbetat i Sollentuna Kommun vet du. Om du kommer utifrån får du stöd för att lära. I själva det matematiska är det viktigt att du har erfarenhet av att arbeta med både konkret och laborativt material, papper och penna och med stöd av digitala lärverktyg. Vi tror att växlingar mellan analogt och digitalt är det som främjar elevers lärande mest.

Vi har stort fokus på ledarskapet i klassrummen. Det är därför viktigt att du har modet att granska din egen praktik och öppenheten att välkomna kollegor till ditt klassrum. Vi lär tillsammans i Silverdalsskolan.

Förmågor och färdigheter

Personlig mognad
Ledarskap
Problemlösande analysförmåga
Pedagogisk insikt

Vi erbjuder

Silverdalsskolan, belägen i södra Sollentuna med närhet till grönområden, har ca 550 elever fördelade på åk F-9 och en kommungemensam särskild undervisningsgrupp för elever i autismspektrum. Du kommer att möta ambitiösa och kompetenta kollegor och ett väl fungerande elevhälsoteam. Skolledningen är stabil och finns nära verksamheten, med stöd och utmaning.

Vi är sedan många år certifierade enligt Olweus preventionsprogram mot mobbning och arbetar med stor systematik för trygghet och lärande. Vi tror att tryggheten i att lära tillsammans och att vara en som lär byggs under hela skoldagen, inte vid särskilda samtalstillfällen. Våra elever vågar försöka, vilket avspeglas i goda studieresultat och vinster i tävlingar som “Sollentuna 2040” om Hållbar framtid och Demokratin 100 år. Kreativitet kräver kunskap och kunskap kräver kreativitet.

Under lå 19/20 har skolan deltagit i en omfattande utbildning kring Tillgänglig undervisning och vi fortsätter under 20/21 med en tydlig implementeringsfas. Det blir kollegialt lärande där korta inspel från expertis varvas med diskussioner tillsammans med kollegor och praktisk planering av undervisning. Det sista är viktigt, fortbildning som stannar vid prat tror vi inte på. Vi är noga med systematisk uppföljning, men försöker hitta sätt att se även “det osynliga” - elevers motivation, ork att försöka igen, vänskap etc - inte endast hårda data om prestation och skolnärvaro.

Som medarbetare i Silverdalsskolan är du anställd i Sollentuna Kommun, med de fördelar och den trygghet som följer med att arbeta i välskött kommunal förvaltning. Sollentuna strävar med stor systematik efter att vara Sveriges bästa skolkommun och i den strävan bor också insikten om att det är först när medarbetare har goda förutsättningar för att göra ett gott arbete som vi kan nå dit. I Silverdalsskolan tror vi att kombinationen av höga krav, gott samarbete och god samordning, glädjen i att lära och stöd när det är svårt skapar ett gott klimat för både medarbetare och elever. Tillsammans löser vi det som uppkommer - inte minst i det läge vi har just nu!

Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag och intervjuer (kanske via länk) kommer att hållas löpande.

Varmt välkommen med din ansökan!

OBS. Du som söker tjänsten är självklart välkommen med frågor. Vi avböjer dock bestämt samtal från dig som vill sälja annons- eller rekryteringstjänster. Silverdalsskolan är en attraktiv arbetsplats och vi behöver inte stöd utifrån i detta. Vänligen respektera vårt ställningstagande och spara både dig och oss den tid ett extra telefonsamtal tar. Vi vill lägga vår tid på det som bär verksamheten framåt, alltså den faktiska rekryteringsprocessen.

Med engagemang växer vi tillsammans – vi skapar värde och gör Sollentuna lite bättre varje dag. Vi vill ge dig möjligheten att kunna påverka, utvecklas, växa i din yrkesroll och trivas med kollegor. Vi söker dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Jämlikhet och mångfald är viktigt för oss och vi behöver olika kompetenser i våra verksamheter. Välkommen till oss! 

Dela detta jobb

Förstelärare i matematik, åk 4-9

Sollentuna kommun