skoljobb.se

Förstelärare i Musik

Regioner
Kategorier
Utgår

2019-03-31

Ansök nu

Förstelärare i Musik

Junedalsskolan

Välkommen till Junedalsskolan!
Junedalsskolan består just nu av ca 850 elever i grundskola och grundsärskola 7–9, där elevunderlaget i båda dessa verksamheter kommer att öka framöver. Vi arbetar för att eleverna ska nå toppen av sin egen potential. För att eleverna ska kunna nå dit behöver vi bra lärare som kan motivera och stimulera elevernas nyfikenhet samt ha höga förväntningar på deras förmåga att utvecklas. Junedalsskolan ligger i centrala delarna av Jönköping, vi har både närheten till city med dess faciliteter och 10 minuters promenad till Jönköpings stadspark. Hos oss ska alla trivas, vara trygga och känna arbetsglädje. Vi arbetar runt eleven med ett helhetsperspektiv där elever ska kunna känna trygghet, glädje, ansvar och självständighet som ger en bra grund för kunskapsinhämtandet.

Arbetsuppgifter
Försteläraren ska undervisa och arbeta med uppgifter som hör till musikundervisningen. Det ingår också i uppdraget att medverka i skolans utvecklingsgrupp och att tillsammans med skolans övriga förestelärare planera för och genomföra skolans gemensamma kompetensutveckling. Som förstelärare handleder du i arbetet med att stödja och utveckla kollegor i syfte att förbättra undervisningen.

Kompetenskrav
Meriterad förstelärare. Kraven för att vara meriterad till förstelärare är att du:
- är legitimerad lärare
- genom dokumentation kan redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar som lärare i skolväsendet,
- har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat,
- har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen och i övrigt bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

Övrigt
Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför tjänsten söks, beskrivning av kunskaper inom IKT (informations- och kommunikationsteknik) och akademiska meriter. Förutom det personliga brevet ska ansökan också innehålla:
- CV
- Lärarlegitimation
- Examensbevis
- Utdrag ur belastningsregistret
- Studieintyg (Ladok)
- Utlåtande förstelärare från din rektor (gäller för ej meriterade)

Du som söker ansvarar själv för att dela ut blanketten om utlåtande till rektor som efter att besvarat den skickar in enkäten per mail till maria.sparf@jonkoping.se (http://mailto:maria.sparf@jonkoping.se/). Ansökan sker i två steg. Din ansökan behandlas och efter det kan du som inte redan är förstelärare bli erbjuden att genomgå en meritering till förstelärare. Mer information och de handlingar som behövs till din ansökan som förstelärare finns på vår hemsida jonkoping.se (http://jönköping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun/ledigajobb/rekryteringavforstelarare.4.74fef9ab15548f0b80089e.html)

Välkommen med din ansökan!

Upplysningar
Rektor Irena Hanzek, tfn 036-10 61 81
Maria Sparf, tfn 036-10 24 23
Åsa Söderström, Lärarnas riksförbund, asa.soderstrom@jonkoping.se
Martina Sörensen, Lärarförbundet, martina.sorensen@jonkoping.se


Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.

Dela detta jobb

Förstelärare i Musik

Jönköpings kommun